References

Web sivuja

Lomakkeita

Tupakanpolton lopettaminen onnistuu , kun  tekee täysin oman itsenäisen päätöksen ja sitoutuu siihen. Samoin seuranta ja päätöksen vahtiminen on täysin omalla vastuulla. Voit lopettaa ja olla aloittamatta vain oman päätöksesi avulla. Alla olevalla lomakkeella voit sitoutua omaan päätökseesi ja rakentaa suunnitelman, jonka avulla voit onnistua.

2017-11-01_TUPAKOINNIN-LOPETTAMINEN-SAKARI

“Uudelleen aloittaminen ei kannata, koska sitä katuu kumminkin” — Jouni Sakari

Vertaisohjaaminen on osa vapaaehtoistoimintaa, ellei siitä makseta palkkaa tai siitä saa muuta vastiketta tai korvausta. Oman vapaaehtoistoiminnan tarkoitusta, tavoitteita ja  kuormittumista on hyvä tarkkailla ja itsearvio on tässäkin paras lähtökohta oman aktiivisuuden suuntaamiseen. Kaikissa asioissa voi oppia ja päästä eteenpäin, arviointien tekeminen ja hyvien toimintatapojen mallintaminen sekä seuranta ovat asioita, jotka olen ammattini puolesta oppinut käytännössä.

2018-12-21_Vertaisohjaajan_ITSEARVIO

JULKAISUJA

Comic strip PDF  : SAM MC’O BECOMES WHOLE – A PSYCHOLOGICAL SELF STUDY WITH VIRTUAL AND IMAGINARY FRIENDS, 2014-2017

HARRASTUKSIA

Sukututkimus : IMATRAN SUKUTUTKIJAT