Tag Archives: Kokemusasiantuntijayhteistyö

Kokemusasiantuntijan roolista

Näkymättömän valon alue

Sinulle, joka et vielä tiedä, mikä on kokemusasiantuntijan rooli, voit löytää uutta näkökulmaa tästä artikkelista. Mikäli haluat perehtyä tarkemmin, seuraa linkkiä ja löydät tietoa mm.  KoKoA ry >>> kokemusasiantuntijoiden arvoista. 

 • Yhteisössä inhimillisesti yksilöinä
 • Ihmisyyden kunnioittaminen
 • Tasavertaisuus
 • Luottamuksellisuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys
 • Vastavuoroisuus
 • Koko(a) sydämellä 

— KoKoA ry

Taustaa

Joskus oma työni kokemusasiantuntijana tuntuu olevan vähän ‘näkymättömän valon alueella’. Teen taustatyötä vapaaehtoisena ja tukihenkilötoiminnassa, ruohonjuuritasolla. Toiminnan tekeminen näkyväksi itsenäisenä toimijana vaatii paljon pohjatyötä.

[ Artikkelikuvassa on infrapunasuotimella otettu keväinen kuva Vuoksen rannalta, kun asuin vielä Mansikkalassa.  Nyt olen taas muuttamassa. Pysyn Imatralla ainakin vuoden, ja viihdyn Vuoksenniskalla, koska täällä on elokuvakerho Pennittömät ! ]

KOKEMUSASIANTUNTIJAN OSALLISUUS – KOLMIKANTAMALLI

Kolmikantamalli

Toiminnan kehittämisen kolmikantamalli : Sakari Matriisi ( Suoraan keskeisiin ratkaisuihin , SKR-# ) . TILANNE – TAVOITE – HARJOITTELU 

Mihin kaikkeen kokemusasiantuntija (-toimija) voi osallistua ?

Omia asiakastöitä olen tehnyt kuntoutujien kanssa, hoitanut ihan käytännön asioita erityisen edullisesti, koska itse työkyvyttömyyseläkkeellä olevana ‘harrastelijayrittäjänä’ pystyn tekemään sellaista koska työ on mielekästä. Vapaaehtoistyöllä ei ole mitään rajaa, kaikkeen voi osallistua. Asiakkaan luvalla voi olla merkittävässäkin roolissa hoitamassa ei vain yksittäistapausta, mutta luomalla toimintaan uusia malleja ja suuntaviivoja. Näinkin voidaan asia hoitaa !

Haluatko kuulla kokemusasiantuntijan tarinoita ? Käy vaikka Omaiset mielenterveyden tukena tapahtumissa :  >>> FinFami Uusimaa ry ( Facebook sivu )

Tilannekartoitus

Kun tarvitaan asiakkaalle itselleen kokonaistilanteen arviota, voi kokemusasiantuntija antaa arvokkaan näkökulman siihen oman kokemuksensa perusteella. Lisäksi kokemusasiantuntijan neutraalisuus (puolueettomuus, riippumattomuus) voi olla erittäin tärkeä, koska hän pääsee kaikkien osapuolten kanssa sukkuloimaan ‘puolueettomana’ ja itsenäisenä toimijana.

Monasti käytännön elämässä fyysisen maailman ilmiöt heijastavat koko tilannetta. Joku pieni asia voi olla symbolina jollekin suuremmalle henkiselle asialle, joka ei ole kunnossa.

Elämäntilanne näkyy kotona, ja kun syyt nykyhetkeen saa kerrottua, voi alkaa miettiä myös mitä on odotettavissa. Tunnelma ja tunnetila on tärkein asia, jossa jatkuvasti on mielenterveyshaasteita, jos kokonaistilanne ei ole hyvällä mallilla.

Kokemusasiantuntijan vinkki

Kokemusasiantuntijan vinkki. Laita verenpainelääkkeet suodatinpussilaatikkoon ja verenpainemittari kahvinkeittimeen, niin muistat aamulla ottaa lääkkeet ja mitata verenpaineen. — Jouni Sakari 

KOKEMUSASIANTUNTIJAN ROOLISTA -JSK

 • Kokemusasiantuntijana toimimisen peruste = oman kokemuksen kautta osaaja
 • kolmikantamallin perusteet: asiakas – asiantuntija – kokemusasiantuntija
 • kokemusasiantuntijan roolia tukihenkilönä on olla selvillä potilaan oikeuksista ja neuvoa parhaan mahdollisen hoidon saamiseen ( lakiin perustuvat oikeudet ), huomioida hoitotahdon toteutuminen , sekä itsemääräämisoikeus palvelujen valinnassa
 • Kokemusasiantuntija on koulutusta saanut mielenterveyden haasteista kuntoutunut henkilö, joka pystyy toimimaan linkkinä ja tukena asiakkaan/potilaan ja asiantuntijan välillä
 • Kokemusasiantuntija voi osallistua oman kokemuksensa kautta selventämään asiakkaalle käytäntöjä ja mahdollisuuksia eri selvittämään eri osapuolien näkökulmia asiakkaalle. Päätösvalta asiakkaalla jos käyttää kokemusasiantuntijan palveluja , sekä selvittämään pyydettäessä asioita, jotta osaa tehdä päätöksiä
 • Tässä työssä kokemusasiantuntija pystyy yhdentämään näkökulmia parhaan mahdollisen hoidon, kuntoutuksen ja tavoitesuunnitelman tekemiseksi asiakkaalle, sekä osallistua siihen asiakkaan tukena , sekä hoitamaan viestittämistä eri tahoille asiakkaan/potilaan puolesta
 • Kokemusasiantuntijaa on mahdollista pyytää tukihenkilöksi ja osalliseksi kolmikantamallissa, että voi pyytää paikalle kun asioita hoidetaan ‘eri luukuilla’ tai muissa neuvotteluissa yms.
 • Kokemusasiantuntijalla on vaitiolovelvollisuus kuulluista asioista

Tavoitesuunnitelma

Kun tilannetta voidaan ohjata ja siihen alkaa löytyä omia hallintamenetelmiä, on aika tehdä jotain toiveiden ja unelmien suuntaan. Niissäkin on  paljon mielekkyyttä.

Omia elämänarvoja kannattaa pohtia. Käyttääkö aikaa asioihin, jotka eivät tue unelmia, vaan vievät niistä energiaa pois. Joku uusi ihmeellinen ratkaisu voi myös löytyä , kun pitää silmät auki . Tai hetken kiinni !

Toive on jotain käytännöllistä : konkreettista , terveyteen liittyvää , ihmissuhteisiin liittyvää, jotain itsensä toteuttamisesta lähitulevaisuudessa.

Uskon Arkkienkeli

ELLEN BROOKS : Archangel of Faith . “Asiat joihin uskoo ovat selkeinä mielessä vaikka silmät olisivat kiinni. ” ~ “What you believe in is clear, even your eyes closed”

Harjoittelu

Mitä voit tehdä toimintasi parantamiseksi kun haluat oppia uusia käytäntöjä ?

Vastikään huomasin, että terveyden omaseurannassa olin laiminlyönyt verenpainemittausten tekemisen. Miksi se onkaan niin hankalaa muistaa jotain mitä on jo itselleen luvannut?

Avuksi yksinkertainen konsti : Laita verenpainelääkkeet vaikka kahvipakettiin, niin muistat aamulla ottaa lääkkeet ja mitata verenpaineen kun verenpainemittari löytyy kahvipannusta.

Verenpaine koholla?

Verenpaineen omaseuranta

TERVEYDEN OMASEURANTA , Sakari Ohjelmistot – Sakari Software . Verenpaineen omaseuranta , mittaustuloksia. Diastolinen, systolinen, yläpaine, alapaine, pulssi 

PS. Mikäli olet kiinnostunut terveyden omaseurannasta, saat helposti verenpaineen viikkoseurannan ja raportoinnin , tupakanpolton vieroitussuunnitelma ja terveyden omaseurantakortti . Ota yhteyttä ! –> CONNECT JOUNI SAKARI <—

terveyden omaseuranta - Self Health Follow Up

TERVEYDEN OMASEURANTA KORTTI – Sakari Ohjelmistot – Sakari Software – SELF HEALTH FOLLOW UP

LUVASSA …

Lomakkeen voi tehdä myös itse. Tarvitsetko ohjeita tai terveyden oma-apuryhmien toiminnan ideoita . Näistä tarkemmin seuraavassa artikkelissa . Materiaaleja luvassa liittyen >>> Vertaistuella eroon tupakasta 

KOME -hanke – kokemusasiantuntijan menestystekijät

[ Artikkelia päivitetty 23.1.2018 klo 12:46

TILAA KOKEMUSASIANTUNTIJA >>> http://www.kokemusasiantuntijat.fi/tilaa-kokemusasiantuntija/  <<<

Origami KoKoA ry

Jäppilänniemen Taidetie 2017 heinäkuu … Origamikurkia , KoKoA ry:n symboleita Jäppilänniemen seurojentalolla 2017

KOKEMUSASIANTUNTIJAN MENESTYSTEKIJÄT

Etelä-Karjala , PILOT-hanke, toteutus 2018 ,  aloituskokous 27.10.2017

Etsimme yhteistyökumppaneita Kokemusasiantuntijoiden Menestystekijöiden Pilot -hankkeeseen Etelä-Karjalassa .

Linkkejä : KOME ( SakariOhjelmistot linkki poistettu 29.8.2018 ) | FB | INNOKYLÄ

POLKUJA

Saniainen

Kerätään menestyksen sanat auki ja jaloitellaan !

TILANNE 23.1.2018

SAA JAKAA JA VÄLITTÄÄ

JAKELU: Etelä-Karjalan KoKoA ry:n aluevastaava ( Harri Pirttimäki ) , Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset amk (  )  , Yliopistot : Psykologian aineopintoja suorittavat (  ) , Sosiologian ja sosionomian aineopiskelijat ( ) , Sairaanhoitopiirin hankekoordinaattorit ( ) , …

Jatkaisitko opiskelujasi yliopistossa?

“En taida lähteä enää yliopistoon opiskelijaksi, ellei sitten erikseen  kutsuta.” — Jouni Sakari
 Tarvitsemme Etelä-Karjalassa kokemusasiantuntijuutta NYT tutkivaa  opiskelijaa, joka tulisi tekemään vaikka lopputyönään tutkimuksen  KOME PILOT -hankkeen tiimoilta (Kokemusasiantuntijan menestystekijät ) .

Lopputyöprojekti on tarjolla !

[ SNIP ]  pyydän sinua välittämään tästä tietoa niille tahoille, joiden kautta voisi opiskelijan osallisuutta  saada tähän kokemusasiantuntijuuden kehitystyöhön / vaikuttavuuden arviointiin Etelä-Karjalassa .
Lisätietoja hankkeesta projektikoordinaattorilta, puh. 0409644910/ Jouni S. Kemppinen , ja Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoiden aluevastaavilta ( >>> via Harri Pirttimäki) . Hankkeen aloituksen loppuarvio on tässä lainauksena :

QB: “ALOITUSPROSESSIN LOPPUARVIOINTI 23.12.2017

ITSEARVIO , L. Niemi, J.S. Kemppinen , H. Pirttimäki
Itsearvion määrittelyssä olemme huomanneet, että kokemusasiantuntijuuteen kuuluvan oman tarinan kerronta on jo itsearviointia (H. Pirttimäki). Tästä syystä jokaisella kokemusasiantuntijalla on jo oletusarvoisesti kyky tehdä omien menestystekijöiden tarvittava  analyysi ja raportointi. Tämä voi tosin vaatia fasilitaattoria tai koulutusta menetelmien käyttöön, koska ne ovat erillisiä osaamisen alueita, joita ei listata kokemustoimijuuteen (J.S. Kemppinen). Sen sijaan että etsittäisiin määrällisen onnistumisen faktoreita menestystekijäraportoinnissa , on kokemustoiminnassa oleellisempaa keskittyä laadunarviointiin oman tarinan kehittämisen kautta (L. Niemi) . Siksi PILOT- hankkeen jatkossa kannattaisi keskittyä sellaisen osallisuuden  lisäämiseen , missä asioita opiskelevien tutkijoiden tai aihetta opettavien opettajien työpanosta voitaisiin hyödyntää ( H. Pirttimäki, J.S. Kemppinen) . JOHTOPÄÄTÖS : Tiedottaminen hankkeesta kannattaa suunnata aluksi oppilaitosyhteistyön löytämiseksi (H. Pirttimäki)  ja kukin kokemusasiantuntija miettiköön omaa menestystään  tarinansa avulla  , laajentamalla menestyksen/selviytymisen pohdintaa fyysisen, biologisen , sosiaalisen sekä yksilöllisen olemisen tason tarve- ja tavoitehierarkiassa (J.S. Kemppinen) .” EQ

Mitä voi oppia ja opettaa?

SAA JAKAA JA VÄLITTÄÄ!
“Olen  36 vuotta myöhässä psykologian  opiskelujen normaalista aloittamisesta. ” — Jouni Sakari
Mielenterveys diagnoosi.
“Olen  56 -vuotias työkyvyttömyyseläkkeellä oleva sekamuotoisesta  skitsoparanoidisesta maanisformisesta psykoosihäiriöstä nauttiva “tunteva ja terve, työtäpelkäämätön”   merkonomi, joka on valmis jättämään eläkkeensä vaikka lepäämään, koska pystyy tekemään vielä hommia”  — Jouni Sakari

Suoraan Keskeisiin Ratkaisuihin – SKR# – prosessointimenetelmä

Kokenut kehittäjä käytännössä  !

“Olen kehittänyt oman ratkaisukeskeisen psykologisen metodin, joka assimiloi itseensä erilaisia orientaatioita ja hyödyntää jungilaista persoonallisteoriaa ja soveltautuu luovana työmenetelmänä sekä yksilö-, pari- että  vertaisryhmätoimintaan.” — Jouni Sakari

LUPAAN LUENNOIDA  !

“Markkinoin tässä itseäni, – voin tulla kokemusasiantuntijana luennoimaan opiskelijoille oppilaitosyhteistyössä  mm. seuraavista aiheista
1) trauman vaikutus identiteettiin
2) nuoruusiän masennus ja yksinäisyys
3) burn out
4) psykiatrinen pakkohoito
5)  psykoosit
6)  kaksisuuntainen mielialahäiriö
7) syvä masennus
 8)  skitsoaffektiivisuus
9) toipumisorientaatio itseilmaisun ja luovuuden avulla
 10) elämäntarinan merkitys
 11) vertaisuuden  merkitys
 12) klubitalomallin  kuntouttava  vaikutus
13) itsensä kouluttaminen kokemusasiantuntijuuteen
14) sairastamisen häpeästä vapautuminen
15) itsenäinen kokemusasiantuntijuus , kolmikantamallin aktivoiminen asiakastyössä
16) luova ryhmätoiminta
17) seurannan ja palautteen merkitys kuntoutumisessa
18) psyykenlääkkeiden haittavaikutukset
19) väkivallan uhriksi joutuneen tuki ja auttaminen
20) tukihenkilötoiminta
21) Erityisherkkyys
22) puolustusmekanismit
23) psykologiset selviytymiskeinot
24) ratkaisukeskeisyys
25) käytäntöjen muuttaminen ohjelmoinnilla
26) elämäntapojen muutos
27) terveyden omaseuranta
28) ongelmien mallintaminen ja kuvaileminen
29) identiteetti ja eheytyminen

30) vapaaehtoistyön merkitys …” — Jouni Sakari 

Luentopalkkiot ja korvaukset >>>  KoKoA ry:n suositusten mukaan >>> esim. Kokemustalo  .
Mikäli NYT voit välittää viestin EDELLEEN jollekin, joka voisi olla kiinnostunut KOME PILOT -hankkeeseen 2018  , tai kokemusasiantuntijan hyödyntämiseen opettamisessa, laita viesti ihmeessä eteenpäin. HETI, tai viimeistään 2019!!! 
Kiitos etukäteen , ajastasi , sydämestä sydämeen 
Imatralla 21.1.2018
Jouni Sakari Kemppinen
Kokemusasiantuntija
Alumnus Helsingin Yliopisto – (psykologian approbatur)
Vertaisohjaaja
Vapaaehtoistyöntekijä
PS. Opiskelija voi ottaa myös suoraan yhteyttä KOME PILOT projektikoordinaattoriin  jos häntä kiinnostaa lopputyön tekeminen kokemusasiantuntijuudesta Etelä-Karjalassa . Laita kysely nettilomakkeen kautta :  https://jounisakariblog.wordpress.com/about/contact-information/message/ |  Jouni Sakari Kemppinen | puh. 0409644910 | s-posti : jounisakari.k@gmail.com