Tag Archives: luovuus

Sanakuvitusta

This slideshow requires JavaScript.

 Kirjoittajakurssi – elämänkerta II

Kansalaisfoorumin järjestämä elämänkertakirjoittamisen jatkokurssi on tulevana viikonloppuna Lappeenrannassa 24.-25.3.2018 ja sen tiimoilta olen tehnyt ennakkotehtävän niistä aiheista ja teemoista joita haluan elämänkerrassani kirjoittaa. Vastausta kysymykseen “Miksi kirjoitan” olen myös pohtinut.

Elämäkertakirjoittamisen jatkokurssilla syvennetään elämäkerrallista kirjoittamista teorian, keskustelujen ja erilaisten harjoitusten avulla. Pääpaino on jokaisen omassa tekstissä. Samalla tutustutaan kirjoittamisen erilaisiin apuvälineisiin, mm. uusimpiin kirjoittamisoppaisiin, elämäkertoihin ja kaunokirjallisuuteen.

Oheisessa kuvassa,  on liuskan mittaisen tekstin sanoja kasattu yhteen sekä englanniksi että suomeksi. Tällaisen sanakollaasin voi tehdä Wordle -sovelmalla.

Tiedän miksi kirjoitan

Teen kirjoitustyötä kuin maalaisin jotain kuvaa, saadakseni selville kuka minä olen. Mutta sitäkin tärkeämpi syy on olemassa.

Haluan olla se joka jo olen

Kuljetan tekstiä kuin maalaisin taulua. Täydennän ja muutan aikamuotoja, rakennan kuvioita, rakenteita, riippuvuussuhteita. Kuvassa voi olla toistuvia elementtejä, polkuja kuin viivoja, sutaisuja, mainintoja, toistoa.

Sitä paitsi, kirjoittaminen pitää minut hengissä.

Olen taiteilija.

Hyvä päätös on kuin vanha hevonen, joka satuloidaan usein, mutta jolla ratsastetaan harvoin. — Onnistujan päivyri 2018 , Positiivarit s. 53

Welcome to the Summer - Tervetuloa kesään

“Tervetuloa kesään” , akryylivärit paperille , A0 – 841 x 1189 mm , käsitelty digitaalisesti. Jouni Sakari Kemppinen, 2018 maaliskuu, Imatra

Kukoistuskerho

Kaksisuuntaiset logo

Kaksisuuntaiset ry

KAKSISUUNTAISET RY – IMATRA, 2.2.2018, KUKOISTUSKERHO – ALOITUS KEVÄT 2018

Meitä oli viisi henkilöä paikalla, yksi uusi, ja yksi ei päässyt paikalle bussilakon takia. Lisäksi yksi uusi henkilö  oli estynyt tulemasta töiden takia. Poissaolleet ovat tervetulleita seuraavalla kerralla. Ryhmän koko tuntuu sopivalta.
 •  Uusien jäsenten  esittelyt , kuulumiskierros , poissaolevat , ryhmä on seuraavalka kerralla täydentyvä ja sulkeutuu sitten . Saa kysellä kamuja osallistumaan.
 • Käytiin läpi kukoistuskerhon historiaa ja taustaa , ‘tyven’ ~ ‘aallonharja’
 • Selvennettiin kukoistuskerhon ideaa ( luovuus, ryhmän ohjaaminen, erilaisuuden oppiminen, kuntoutuminen, yhteisyys, toipumisorientaatio)
 • Käytiin läpi kaksisuuntaiset  ryhmän ja vertaistoiminnan  säännöt ja esiteltiin yhdistyksen   toimintaa  , etsitään vetäjäparia .

Tavallaan ryhmä kouluttaa vertaisohjaamista ja on yhdessä oppimista, ‘osaamisen siirtoa’ = toisilta oppimista , ja toimii ‘ luovassa kulttuurikehyksessä’. Jokainen on vastuussa itsestään ja ryhmän hyvinvoinnista, lisäksi jäsenohjaajan tukena aina J.S.K, sovitaan tarkemmin eri ryhmistä tapauskohtaisesti, mahdollisuus myös avoimiin ryhmiin jatkossakin.

 • Ideoitiin henkilökohtaisia ryhmäaiheita ja sovittiin päivämäärät ( kaikille sopii kuun viimeinen PE klo 13:00-15:00 parhaiten, niistä päätettiin 2 ensimmäistä kertaa)

RYHMÄT:  KUUN VIIMEINEN PERJANTAI 13:00 – 15:30

 1. Modernin musiikin kuuntelu + keskustelu
  [ Runoryhmä – ennalta valikoidut runot+keskustelu –   voi syntyä omaksi itsenäiseksi  ryhmäkseen ja kokoontua useamminkin. ] V.J.
 2. Trivial pursuit 1980-luvulla + keskustelu , lisäksi mahdollisia muut pelit : esim. Tarinanopat.  L.N.
 3. Erityisherkkyys esitelmä + keskustelu H.A.
 4. Kohtaamis- ja harjoite- & menetelmät  +keskustelu J.S.K
 5. Liikuntaryhmä , ennen kokeilematon liikunta: esim. keilaus H.H.

VERTAISKUNTOUTUMINEN

 • ‘Toipumisorientaatio’-sanaa mietittiin, huumori ja luovuus tärkeitä, ~ tavoitteellinen oman kiinnostuksenmukainen toiminta, rohkeus esiintyä, tehdä jotain uutta. [ Toipumisorientaatio PDF ESITYS , MIELEN RY  ]
 • Kaksi ryhmää : Mieli maasta (MIMA) keskustelut ‘tyvenessä’ – kukoistuskerho ‘aallonharjalla’ . Logoa ja purjehtimiskuvaa tutkittiin. Kukoistuskerho nostattaa henkeä ja innoitusta, pyrkimyksenämme on flow
 • ‘Erilaisuus tänään’ keskustelua : vahvin aisti , tapa muistaa ( verbaalinen, visuaalinen, kinesteettinen)

Flow (myös optimaalinen kokemus ja virtauskokemus) on psykologi Mihály Csíkszentmihályin mukaan tila, jossa ihmisen tietoisuuteen saapuva informaatio on tasapainossa minän tavoitteiden kanssa. Flow-kokemuksen seurauksena minän järjestys on aikaisempaa monimuotoisempi (minän kompleksisuus kasvaa). Flow’ssa psyykkinen energia käytetään ainoastaan tavoitteiden saavuttamiseen — https://fi.wikipedia.org/wiki/Flow

Alkuesittelyjen ja ryhmän tarkoituksen määrittelyn jälkeen juotiin kahvit, syötiin pikkusuolaista, pipareita sekä keskusteltiin kustannusten jakamisesta ja tiloista joissa voidaan jatkossa kokoontua.

Sovittiin että voi olla nyyttärit ja jos haluaa osallistua kustannuksiin se on täysin vapaaehtoista. Sakari Ohjelmistot tukee ryhmää taloudellisesti.

Kannattiko tulla?

Tehtiin nopeita kyselykierroksia ja lyhyt palaute ‘Kannattiko tulla: 5/5 kannatti tulla ‘. Lisäksi täytettiin  läsnäolijien statistiikka .

Tulevaisuuspaja

Ryhmän ohjaaja matkustaa 3.2.2018 Helsinkiin, jossa osallistuu Kaksisuuntaiset ry:n Tulevaisuuspajaan.

 

FLOW – VIRTA

agon alea filinx vertigo mimicry

~ ~ ~

Peer support can occur within, outside or around traditional mental health services and programs, between two people or in groups. Peer support is a key concept in the recovery approach and in consumer-operated services programs. Consumers/clients of mental health programs have also formed non-profit self-help organizations, and serve to support each other and to challenge associated stigma and discrimination — https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_support

“Vertaistuki voi tapahtua itsestään, sekä perinteisen mielenterveystyön ympärillä ja ulkopuolella, kahden ihmisen välillä ja ryhmissä. Vertaistuki on avainkäsite toipumiseen lähestymisessä ja palvelunkäyttäjien järjestämissä ohjelmissa. Mielenterveyspalveluohjelmien kautta on syntynyt järjestöjä, jotka tukevat ja auttavat häpeäleiman ja syrjinnän haasteissa. ” [ Käännös JSK ]