Tag Archives: mielenterveystyö

kOTU – Kokemusasiantuntija Opintojen TUkena

TERVEYSOPIN TUNTI  - ENNALTAEHKÄISEVÄ MIELENTERVEYSTYÖ
Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö . Kokemusasiantuntijan osallisuus oppilaitosyhteistyössä voi toimia esimerkiksi yläasteikäisten terveydenopintunneilla . Tällöin kokemusasiantuntija tuottaa tukea opintoihin tavalla, jota oppilaitos ei voi muuten tuottaa. Lisäksi vertaistoiminnan tuki , esimerkiksi  oppilaiden oma vapaaehtoinen keskinäinen tuki toisille , koulun omien  tukioppilaiden osallisuus,   ja näiden ympärille rakentuneiden palveluiden hyödyntäminen , joita voidaan tuottaa mm. rekisteröityjen yhteiskunnan tukemien yhdistysten kautta,  ja itsenäisen kokemusasiantuntijuuden yrittämisen kautta, saisi täten  opinto-ohjelmissa itsenäisenä palvelun tuottajina osallisuutta, jolla on merkittävä rooli ja yhteiskunnallinen vahva vaikuttajuus. Tämän osoittamiseksi määritellään vuoden 2019 aikana kOTU ( Kokemusasiantuntija Opintojen TUkena ) -hanke, jossa rakennetaan arviointimenetelmiä ja -käytänteitä  PILOT -hankkeena yleisesti hyödynnettävän mallin rakentamiseksi.  Kts. KOME -hanke Innokylässä : https://www.innokyla.fi/web/jouni-sakari.kemppinen  JSK 

kOTU -hanke Innokylässä on määritelyssä

kOTU = Kokemusasiantuntija Opintojen TUkena

LÄHTÖKOHTA 

Kokemusasiantuntijan menestystekijöiden rakentamisessa osallisuus toimintatutkimuksen osalta erilaisissa hankkeissa on mahdollista monella tavalla. 

TAVOITE 

Kokemusasiantuntijan osallisuutta voidaan rakentaa oppilaitosyhteistyössä . Tässä on PILOT -hankkeena syntymässä projekti  jossa yläasteikäisten koululaisten terveysopin tunnille rakennetaan ennaltaehkäisevän mielenterveystyön oppituntija yhdessä koulun  

(1) tukioppilaiden , 

(2) nuorten vertaistoimijoiden omien palvelujen tuottajien : esim. Apua Nuorille -tiimin , 

(3) sairaanhoitopiirin koulujen terveydenhoitajien 

(4) kuntien koululaitosten kanssa . 

TOIMINTA 

Käynnistetään suunnittelua vuoden 2019 aikana ja rakennetaan kokemusasiantuntijan menestystekijöiden mittaria yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää KOME-hankkeeseen kuuluvan kOPO -osahankkeen yhteydessä syntyvää tietoa ja tuloksia. 

Rakennetaan mallia kokemustiedon osallisuudesta opetussuunnitelmien yhteyteen. Yhteydenotot : Koulutettu kokemusasiantuntija, vertaisohjaaja : Jouni Sakari Kemppinen , Puh. 040 964 4910 , jounisakari.k (at) gmail.com .

Hankkeelle perustetaan oma työtila vuoden 2018 loppuun mennessä johonkin virtuaaliseen sosiaalisen median ympäristöön, jotta sen hallinnointi on helposti mahdollista.

Ensimmäinen kokous aiheen tiimoilta järjestetään Imatralla vuoden 2019 tammikuussa. 

Unikeon kuutamoryhmä !

UNIKEON KUUTAMORYHMÄ 27.7.2018 KLO 22:00 – 24:00

Voimaa vertaisuudesta ! -ryhmä facebookissa järjestää tänään virtuaalisen Unikeon kuutamoryhmän. Paikalla vertaisohjaaja, kokemusasiantuntija, vapaaehtoistyöntekijä admin : Jouni Sakari ja vertaistoimijoita ympäri maan.

Tule sinäkin jakamaan yhteisyyttä virtuaaliseen avoimeen ryhmään.

Ohjelma : Yhdessä ! -laulun ensiesitys KITARASÄESTYS .  Yhdessae_Together << nuotit

VOIMAA VERTAISUUDESTA ! – AVOIN RYHMÄ FACEBOOKISSA
Voimaa Vertaisuudesta !
Facebook-ryhmä · 37 jäsentä

Liity ryhmään

 

Tämä ryhmä on perustettu Voimaa Vertaisuudesta kurssin tiimoilta elokuussa 2017

Täällä voimme keskustella vertaisuudesta , ja kokemuksistamme kuntoutumisesta . Ryhmässä on normaalit vertaisryhmän säännöt .

Ryhmä on avoin , joten uskalluksen mukaan voi kertoa omista asioistaan . ( Käytä yksityisviestejä , jos tarvitset henkilökohtaisempaa tukea ) .

Mikä sinua vertaisuudessa voimauttaa ?

Jaa kokemuksiasi ja tarinoita , tutustu ihaniin ihmisiin eri puolilta Suomea .

TERVETULOA ! VOIMAA VERTAISUUDESTA ! UNIKEON KUUTAMORYHMÄ !

SUAP JAKKOO JA LEVITTEE !

Spring is blooming, plan your autumn in time!

PLANS FOR SUMMER AND AUTUMN

Dear Receiver

SHARING AND SPREADING ALLOWED

SUMMARY: Independent Experienced Expert in South Karelia. This post contains information on the trip  for mental health rehabilitators from IMATRA to ST MICHEL on 14th of June, 2018.  Can you support, or Do you know someone who can support a mental health team who wants to do a little refreshing trip for Mikkeli?  Would anybody of you, dear readers , know somebody who’d want to go on a trip? We need financial assistance! In addition, information on peer activity and peer review of autumn 2018 plans at Imatra will be shared. There is a ‘smoke-free group’ and ‘writer’s group’, and they need facilities. Can these facilities be found for this volunteering work in Imatra? The smoke-free group is organized in Vuoksenniska.  The Writer’s group anywhere in Imatra ( clubhouse? ) Contact us and tell us about your opportunities to support peer activity and experience expert participation in South Karelia, Imatra.

WHO IS JOUNI SAKARI?

An active peer organizer, Jouni Sakari Kemppinen, who works in Imatra, acts as a ‘mini-tour operator’ for the rehabilitators of the Mieli Maasta Association and the Bipolar Association and the voluntary group leader of the Kuvapiiri in the Lutheran congregation .

Jomppa

23th of April, 2018 . JOUNI SAKARI KEMPPINEN is a peer tutor trained by Finnish Central Association for Mental Health. Now he wants to do a self-directed mini-tour in a peer group to Mikkeli, take a look at local life there, and meet peer friends through local associations.

 

EDUCATION AND PARTICIPATION

He has recently been trained as a peer tutor of MTKL and is also an independent experienced expert and a member of several mental health associations: Mieli Maasta ry, Bipolar Association, Kokoa ry, Mielenterveysseura, Imatra’s clubhouse. Jouni Sakari is trained as an  expert by experience looking for opportunities in cooperation with various instances.

NEW PEER GROUPS – IMATRA

>>> QUIT SMOKING -GROUP

He is   a peer tutor trained by Filha , and the group will gather starting in Imatra in July and August ( on 21st of July, to 25th of August with six meetings , and one later on ) . We will gladly accept any gathering room in Vuoksenniska.

>>> WRITER’S GROUP

There is also a group of  writers who are about to come together with the theme EXPERIENCES, consisting of seven meetings, each 4 hours . That totals 28 hours starting on 1st of September , ending on 13th of October. We need a peaceful gathering room for about 8-10 people on Saturdays at some location in Imatra. Are you interested in the studies of becoming an expert by experience ? This course, costing € 50 per person, could be the key to change in an independent and responsible way of managing your own life.

MINI-TOUR- TRAIN TRAVEL TO MIKKELI ON 14TH OF JUNE, 2018

According to preliminary inventory, the train ticket costs back and forth about 30 € (Euros) . For five people a total of 66.50 + 66.50 = € 133.00. Can there be a grant ?

That’s where we’d need  some support, help and money. Coffee and meals would be a must-have?

The plan would be to leave by train at about 8:00 am, and return by 06:00 pm. The journey takes some time, and we know the home is only after nine. [ SNIP ]

INTERESTED IN THE TRIP ?

Who could go in, would I buy tickets soon enough? . Put the message forward, tell those who’d be interested in.

The maximum size of the group is about ten people. Everyone leaves with their own responsibility, and is responsible for their own costs. Is the 30 € too much for the tickets? How much would you be willing to pay for the trip? Have you planned any other summer travel yet?

THE PROGRAM OF THE TRAVEL

Come as an independent tourist in the city of Mikkeli: find the cathedral, and make visits to various destinations by some local voluntary guides for mental health. There are many things to see in Mikkeli. Let us plan together!

The program completes when more information is provided, and the participants’ wishes are clear!

St. Michael's Cathedral

St. Michael’s Cathedral . There is just a short distance from the Mikkeli train station to the market, that is ‘the key game place’ of the Savonian life-style

 

SHARING AND SPREADING ALLOWED

BR, Jouni Sakari

IF YOU WANT TO GIVE ECONOMIC SUPPORT OR PROVIDE FACILITIES FOR THE PEER GROUP ACTIVITIES, PARTICIPATE IN THE PROGRAM DESIGN, OR MAKE ANY OTHER SERVICE TO VOLUNTARY WORK OR PEER GROUP TUTORING, CONTACT: Tel. 040 964 4910 / Jouni Sakari, Vuoksenniskantie 51B16, 55800 IMATRA, email. jounisakari.k@gmail.com, blog: https: //jounisakariblog.wordpress.com/

ORIGINAL FINNISH TEXT FOLLOWKevät jo kukkii , suunnittele syksysi ajoissa !

KESÄ- JA SYKSYSUUNNITELMIA :

Arvoisa vastaanottaja

SUAP JAKKOO JA LEVITTEE ! 

TIIVISTELMÄ : Itsenäinen kokemusasiantuntija Etelä-Karjalassa . Tässä viestissä on tietoa OMATOIMISEN MINIRETKEN järjestämisestä IMATRALTA MIKKELIIN mielenterveyskuntoutujille TO 14.6.2018 . Voitko tukea, tai tiedätkö jonkun, joka voi tukea mielenterveyskuntoutujien ryhmää, joka haluaa tehdä omatoimiretken Mikkeliin ? Voisiko joku tuntemasi henkilö haluta mukaan retkelle ? Tarvitsemme taloudellista avustusta ! Lisäksi tietoa vertaistoiminnasta ja vertaistoiminnan syksyn 2018 suunnitelmista Imatralla . On tulossa savuttomuusryhmä ja kirjoittajaryhmä, ja niihin tarvitaan tiloja. Voiko näitä tiloja saada vapaaehtoistoimintaan ilmaiseksi jostakin Imatralta ? Savuttomuusryhmä tulee Vuoksenniskalle . Kirjoittajaryhmä johonkin Imatralle ( klubitalolle ? ) Ota yhteyttä ja kerro mahdollisuuksista tukea vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijuuden osallistuutta Etelä-Karjalassa, Imatralla .

KUKA ON JOUNI SAKARI ?

Imatralla toimiva aktiivinen vertaistoiminnan järjestelijä Jouni Sakari Kemppinen toimii ‘miniretkiohjaajana’ kuntoutujille Mieli Maasta ry:n ja Kaksisuuntaiset ry:n sekä seurakunnan diakoniassa vapaaehtoisena Kuvapiirin vetäjänä .

[ JOUNI SAKARI KEMPPINEN , MTKL:N kouluttama vertaisohjaaja.
Nyt hän tahtoo tehdä omatoimisen miniretken vertaisryhmässä Mikkeliin , tutustumaan paikalliseen elämään ja tapaamaan vertaisystäviä siellä paikallisten yhdistysten kautta . ] ​

KOULUTUS JA OSALLISUUS

Hän on vastikään valmistaunut MTKL:n virallisesti kouluttamaksi vertaisohjaajaksi ja on myös itsenäinen kokemusasiantuntija ja jäsen useissa mielenterveysyhdistyksissä : Mieli Maasta ry , Kaksisuuntaiset ry , Kokoa ry , Mielenterveysseura , Imatran klubitalo . Jouni Sakari on koulutettu KOKEMUSASIANTUNTIJA, joka etsii yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa.

UUDET VERTAISRYHMÄT – IMATRA

>>> SAVUTTOMUUSRYHMÄ

Hän aloittaa myös Filhan kouluttamana vertaisohjaajana SAVUTTOMUUSRYHMÄN ( 21.7-25.8.2018 ( kuusi kokoontumista + yksi myöhemmin ) heinä-elokuussa Imatralla . Tarvitsemme kokoontumistilan mielellään Vuoksenniskalle .

>>> KIRJOITTAMISRYHMÄ

Kirjoittamisryhmäkin on hänen käynnistämänään tulossa , jonka teemana on KOKEMUSTARINOITA , 7*4 h = 28 h ( 1.9.-13.10.2018 ) . Tarvitsemme rauhallisen kokoontumistilat noin 8-10 henkilölle lauantaiksi johonkin Imatralla . Oletko kiinnostunut kokemusasiantuntijaopiskeluista . Tämä kurssi , jonka kustannus on 50 € / henkilö voisi olla muutoksen avain itsenäiseen ja vastuulliseen oman elämän hallintaan .

MINIRETKI – JUNAMATKA 14.6.2018 MIKKELIIN

Alustavan kartoituksen mukaan junalippu maksaa edestakaisin noin 30 €uroa
Viidelle hengelle yhteensä 66,50 + 66,50 = 133,00 € . Voiko tähän saada avustusta ?

Siihen jos saisi jostain tukea , apua ja avitusta . Kahvit ja ruokailut olisi kait omakustanteena .

Suunnitelmana olisi lähteä joskus 8 junalla ja tulla ilta 6 junalla takaisin . Matka kestää jonniin aikaa, ja perillä kotosalla ollaan vasta joskus yhdeksän jälkeen .

Ohessa junalippujen tilaamisesta kuvat .

KIINNOSTUITKO RETKESTÄ ?

Ketkä voisi lähteä mukaan , ostaisin jo liput lähiaikoina ? . Laittakaa viestiä eteenpäin , kertokaa niille jota se voisi kiinnostaa .

Ryhmän maksimikoko on noin 10 henkeä . Jokainen lähtee omalla vastuulla ja vastaa omista kustannuksistaan . Onko 30 € pelkkiini matkoihin liikaa ? Paljonko olisit valmis maksamaan reissusta ? Oletko suunnitellut mitään kesämatkailua vielä ?

RETKEN OHJELMA

Ohjelmassa on tutustumista itsenäisinä turisteina Mikkelin kaupunkiin : mm. tuomiokirkko ja mahdolliset vierailut eri mielenterveystoimijoiden opastamana eri kohteisiin . Mikkelissä on paljon nähtävää . Suunnitellaan yhdessä !

Ohjelma täydentyy kun lisää tietoa saadaan ja osallistujien toiveet selviävät !

[ MIKKELIN TUOMIOKIRKKO . Mikkelin juna-asemalta on lyhyt matka
torille, joka on savolaisen elämänmenon keskeinen pelpaekka ] ​

SUAP JAKKOO JA LEVITTEE !

T. Jouni Sakari

MIKÄLI VOIT ANTAA TALOUDELLISTA TUKEA , TAI TARJOTA IMATRALAISILLE RYHMILLE KOKOONTUMISTILOJA, OSALLISTUA OHJELMAN SUUNNITTELUUN TAI TARJOTA MUITA PALVELUITA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE JA VERTAISOHJAAMISEEN , OTA YHTEYTTÄ : Puh. 040 964 4910 / Jouni Sakari , Vuoksenniskantie 51B16 , 55800 IMATRA , email. jounisakari.k@gmail.com , blog :https://jounisakariblog.wordpress.com/

sakari software

KOTISIVU PÄIVITYS

SAKARI OHJELMISTOT

Sakari Ohjelmistot siirtyy talviaikaan ja toiminta keskittyy ennalta ehkäisevän mielenterveystyön hankesuunnitteluun sekä taiteen ja itseilmaisun merkitykseen siinä yhteydessä. Muut palvelut ovat toki edelleen käytettävissä, mutta pääasiassa ajanvarauksen kautta. Tapaamisen voi varata puhelimitse, toimistolla tai nettilomakkeen kautta CONNECT.

Jouni Sakari lisäksi osallistuu koulutuksiin ja on lomalla 5.11.-10.11.2017. Tuolloin yhteyden saa puhelimitse, Toimisto on suljettu.

MIELI MAASTA RY – IMATRA

PE 10.11.2017 klo 14:00.

Keskusteluryhmä aiheena “VAPAUS”. ( Huom, siirretty torstailta)


SU 19.11.2017 ( klo vielä avoin)

Patikkaretki Seppoinpolulle, Kynttiläpäivänä, Valvomisen sunnuntaina Mielenterveysviikon alkupäivänä . Soita kun haluat mukaan.

KOME PILOT HANKE

KE 8.11.2017 ( 13:00-15:00) Hankkeesta tiedotetaan Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoiden säännöllisessä kokoontumisessa, tällä kertaa Joutsenossa.

Seuraava projektin kokous on tammikuussa 2018.

Roolimäärittelyt hankesuunnittelussa pitää olla valmiina vuoden 2017 loppuun mennessä.

PE 12.1.2018 ( 8:30 – 11:30 ) Rahoitus- ja tukivaihtoehdot “Voimaa Yrittää 2018”

MARRASKUUN KALLERIA

Marraskuussa taideharrastaja Urpo Hännisen maalasten ja kuvataiteen muistonäyttely.

SU 12.11.2017 ( 13:00 – 17:00 ) . Avajaiset. Yksityistilaisuus 11:00 – 13:00

“ISÄNPÄIVÄNÄ” Lisää tietoja > Galleria.

TUNTEMATON POTILAS

4.12.2017 kello 14:00 ( Yksityistilaisuus 12:00 – 14:00 )

ITE-taiteilija Jouni Sakari Kemppisen taidenäyttely.

Avajaiset. Nyyttärikahvit.

Kirppari 60’s SAKARI

Otamme vastaan yksittäisiä tavaroita lahjoituksina ja myös myyntiin netin kautta. Ikkunassa on varattu tilaa omille myynti-ilmoituksille. Tule toimistolle kysymään lisää, tai soita, kun haluat osallistua ohjelman kehittämiseen.

TERVETULOA !

KOKEMUSASIANTUNTIJUUS ETELÄ-KARJALASSA, i

ETELÄ-KARJALA, LAPPEENRANTA, IMATRA 11.10.2017 / J.S.K

[ EDITED : 11.10.2017 , poistettu Omaiset Mielenterveystyön tukena LPR tiedot, koska toiminta ei ole enää aktiivista (ilm. M.P. /E-K KA FB suljettu ryhmä )

The article series collects together the situation of current work done, and instances of Mental Health Work done in Southern Carelia, Finland with the involvement & participation of Educated Experts by Experience. For time being, there is no translation available of the article in English. ( Translators are being searched, please connect the Author )

Kokemusasiantuntija - Jouni Sakari Kemppinen

Toimintani ei ole yhteydessä Eksoten kokemusasiantuntijayhteistyöhön, mutta toimin kokemusasiantuntijana  Etelä Karjalassa, pääsääntöisesti Imatran kaupungin alueella.   1) Olen aloittanut Google+ järjestelmässä päivittämään vapaaehtoisesti Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoiden yhteistä kalenteria , ja päivittämään sinne dokumenttejä , jotka liittyvät alueen kokemusasiantuntijoiden kokoontumiseen yms. tärkeään tiedottamiseen . 2) Lisäksi kirjoitan artikkelisarjaa blogissani Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoiden osallisuudesta ja vertaistyöstä , sekä eri toimijoista ennaltaehkäisevän mielenterveystyön saralla . Etsin kääntäjiä englannin kielelle . 3) Olen ilmaissut olemaan valmis tulemaan varahenkilöksi Imatralta esimerkiksi Lappeenrantaan , jos tarvitaan kokemusasiantuntijan vastaanottoon varahenkilöä oman praktiikkani ohessa . 4) Suoritan kolmikantamallin mukaan asiakaskäyntejä asiakkaan kanssa esimerkiksi hoitajilla ja lääkäreille. Tilaukset tulevat suoraan asiakkailta . Osallistun myös edunvalvonta-asioiden hoitamiseen tarvittaessa tässä tarkoituksessa . 5) Käyn kokemusasiantuntijana eri instanssien kanssa neuvotteluja yhteistyön luomiseksi Eksoten pohjoispuolen kuntiin , ja esimerkiksi Unelmakeidas -kurssin järjestäminen Ruokolahdelle on suunnitteilla . 6) Annan lisäksi kokemusasiantuntijan puhelinpalveluita . 7) Järjestän Mieli Maasta ry:n kautta vertaisryhmiä , joita on Imatralla tällä hetkellä kolme : Täydentyvä keskusteluryhmä , Täydentyvä kukoistuskerho ja Täydentyvä liikuntaryhmä .

Artikkelisarjan kirjoittaja, sitoutumaton systeemiarkkitehti Jouni Sakari Kemppinen, on 55-vuotias yrittäjä Imatralta, jolla on pitkä kokemus tietojenkäsittelystä ja kehittämisestä sekä mielenterveyskuntoutumisesta.

Hän on osallisena mm. jäsenenä klubitalo-organisaation kehittämisessä, vapaaehtoistyössä mm. Mielenterveyden Keskusliiton kouluttamana kokemusasiantuntijana, järjestämällä valmennuksia ( Unelmakeidas , Muutoksen avaimet ) , Mieli Maasta ry:n Imatran ryhmien vetäjänä ( keskusteluryhmä, kukoistuskerho, liikuntaryhmä ) sekä nyt myös KoKoA ry:n kokemusasiantuntijana.

Lisäksi hän on käynnistänyt PILOT hankkeen kokemusasiantuntijan menestystekijöiden määrittämiseksi . KOME -hanke löytyy myös Innokylästä.

Hänen liiketoimintansa asiakasryhmänä ovat erityistarpeiden perusteella erikoispalveluja tarvitsevat eläkeläiset, kuntoutujat, opiskelijat ja työttömät. Lisäksi liiketoiminta sisältää mm. hallinnon tukipalveluita yhdistyksille ja yrityksille, esimerkiksi koulutuksia, valmennuksia ja kurssituksia. Kaiken toiminnan taustalla on välittäminen ja huolenpito: “I share and care”.

Taustaa Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijatoiminnalle

Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoilla ei ole omaa erillistä yhdistystään, mutta kokouksia järjestetään Lappeenrannassa Eksoten tiloissa. 10.10.2017 kokemusasiantuntijoita oli paikalla Toimintakeskus Veturin tiloissa ja kokemusasiantuntijatoiminta Etelä-Karjalassa onkin näkyvintä Lappeenrannassa Eksoten yhteydessä .

Oman yhdistyksen tarpeesta kokemusasiantuntijoille Etelä-Karjalassa on ainakin ajatus ollut , mutta on kait koettu että mitään päällekkäistä ei kannattaisi perustaa, kun asioita jo hoitaa perinteisesti esimerkiksi mielenterveyden paikallisyhdistykset. Tästä syystä esimerkiksi Imatran kokemusasiantuntijat eivät ole halunneet kokemusasiantuntijoille omaa yhdistystä tästä syystä perustaa.

Mielenterveyspuolen toimijoita ovat mm. Lappeenrannan seudun Mielenterveysyhdistys ry , Joutsenossa JOMI ry , ja Imatralla Imatran Puutalo ry.

Paljon voidaan toki tehdä vapaaehtoistyötä synergian ( yhteisenergian ) eteen ja kokemusasiantuntijuuden koordinoinnin puolesta koko Etelä-Karjalan alueella, ja kuka vaan ‘kynnelle kykenee’ voi kantaa kortensa kekoon. Siinä tarkoituksessa tämä artikkeli on kirjoitettu.

Mieleterveysyhdistykset osallistuvat kokemusasiantuntijoiden toiminnan tukemiseen ja edistämiseen. Etelä-Karjalan alueella on myös muuta toimintaa, joka oleellisesti liittyy mielenterveystyöhön.

Tällaisia toimijoita ovat mm. Klubitalo-organisaatio , jolla on lappeenrannassa Heikintalo, ja Imatralla Imatran Klubitalo. Lisäksi on muita yhdistyksiä kuten Lappeenrannan mielenterveysseura ry. Artikkelisarjassa tullaan perehtymään tarkemmin alueen toimijoihin ja etsimään mahdollisuuksia järjestää toiminnan keskittämistä.

Mitä voisi kokemusasiantuntijana käydä tutkimassa Etelä-Karjalassa ? Mistä saa tietoa eri toimijoista ? Kuka haluaa osallistua artikkelisarjan kirjoittamiseen , voi laittaa tarinoita , kertomuksia , tietoa minulle — Jouni Sakari 🙂 ❤ ~ ❤

 

Kokemusasiantuntijuus

KoKoA ry:llä on Etelä-Karjalassa jäseniä , ja alueen toiminnasta vastaavat Harri Pirttimäki ja Ritva Veijalainen. Mielenterveysyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Kosonen oli kirjurina kokouksessa , joka järjestettiin Eksoten toimintakeskus Veturin huoneessa nro 2 Aleksis Kiven päivänä 10.10.2017 kello 13:00 – 15:15 . Paikalla oli lisäksi muita kokemusasiantuntijoita ( valmistuneet v. 2017 ) ja toimintaan tutustuja. Paikalla oli myös Eksoten kuntoutuskoordinaattori Riikka Haikala.

Eksotella on toimintaa, jossa kokemusasiantuntijoiden asiakasosallisuus toteutuu mm. LPR päivätoiminnassa vastaanottoina sekä vertaisryhmissä , sekä läntisen puolen toimipisteissä.

​​​​​​​​​​​​​​​Etelä-Karjalan sosia​​ali- ja terveyspiiri (Eksote) on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Eksoten alueella on noin 132 000 asukasta. — http://www.eksote.fi/eksote/Sivut/default.aspx

Kokemusasiantuntijuutta kokouksessa edusti niin ikään KoKoA ry:n jäsen, yksityisyrittäjä Imatralta , Jouni Sakari Kemppinen, jonka toiminta perustuu vahvasti vapaaehtoistyön kautta sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen, sekä asiakasnäkökulman tuomiseen esille ennalta ehkäisevän mielenterveystyön saralla.

Yhteinen kalenteri

Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoille on perustettu vapaaehtoisvoimin yhteinen kaltenteri, jota voivat päivittää kaikki sen käytön opettelevat, ja johon voidaan ladata tiedostoja yhden linkin taakse, joihin kaikilla linkin omaajilla on pääsy.  Siihen on tarkoitus kirjata kaikki kokemusasiantuntijuuteen liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet Etelä-Karjalassa, tai jotka liittyvät kokemusasiantuntijuuden ja vertaisohjaamisen kehittämiseen (esimerkiksi valtakunnalliset koulutukset, tilaisuudet yms.).

Aluksi päivittämisestä vastaa vapaaehtoisena Jouni Sakari Kemppinen, joka toivoo muidenkin osallistuvan tämän Google+ :n palvelujen hyödyntämiseen Etelä-Karjalan Kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyötahojen toiminnan koordinoimiseksi.

Tiedottaminen

  • Eksote järjestää marraskuun alussa Suomi 100 -juhlan, jossa ohjelmassa on mm. ” Tervetulomaljat, yhteislaulua, Imatran Inkerin juhlapuhe, näytelmä Muistojen kirjeitä, akustista live-musiikkia ja tanssit, kahvitarjoilu & seurustelua , arpajaiset “. Tämä tapahtuu Vuoksenniskan työväentalolla to 2.11.2017 klo 12:00 – 17:00 . Paikalle mahtuu 150 henkeä ja ilmoittautumisia otetaan vastaan Imatran toimintakeskus Portissa.
  • MTKL (Mielenterveyden keskusliitto) järjestää kokemusasiantuntijoille ja vertaistyöntekijöille VETURI-päivät 1.-3.12.2017 Hotelli Peurunkassa, Laukaalla. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Tämä perinteinen tapaamisten järjestäminen on taas tulossa vuosittaiseksi. Lisätietoja MTKL:stä.
  • KOME ( Kokemusasiantuntijan menestystekijät, Innokylä ) . Etelä-Karjalassa on käynnistymässä PILOT hanke kokemusasiantuntijoiden menestystekijöiden määrittelemiseksi ja kehittämiseksi. Kokouksessa Jouni Sakari Kemppinen esitteli sitä, ja jakoi hankkeeseen liittyvää materiaalia. Hanke toteutetaan vuonna 2018 , ja se käynnistyy 19.10.2017 klo 14:00 kansainvälisen vertaistuen päivänä Vuoksenniskalla.

Kokemusasiantuntijuus, kouluttaminen, kehittäminen, tulevaisuus

Lainsäädännön päätösten jalkauttaminen isojen organisaatioiden ( sairaanhoitopiirit ) kautta asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi on hidas ja pitkällinen prosessi.

Kuitenkin asiakkaan, kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyötä, kouluttautumista ja vertaistyötä tehdään kaiken aikaa.

Tärkeintä on ymmärtää, että sydämen tasolla kaikki olemme vertaisia riippumatta siitä, missä asemassa kukin on yhteiskunnassa, tai millaista valtaa työssään käyttää.

Ruohonjuuritason vapaaehtoistyöllä on yhä suuri merkitys mielenterveystyössä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä.

YHTEYSTIETOJA

SAIRAANHOITOPIIRI

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri – eksote

Vaihde: p. 05 352 000, avoinna ma–pe klo 8–16

Postiosoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

http://www.eksote.fi

MIELENTERVEYSYHDISTYKSET

Lappeenrannan seudun Mielenterveysyhdistys ry

Ratakatu 28, 53100 Lappeenranta

Puh. 050 464 3498 Kimmo Kosonen

Järjestämme monipuolista ja kiinnostavaa vertaistukitoimintaa kokemustietoon perustuen omilla vahvuuksillamme, keskustellen tapahtumien retkien sekä koulutuksen merkeissä, koska koemme, että kaikki toiminta mikä on ympäristön mielestä järkevänoloista ja -näköistä on kuntouttavaa toimintaa — Lappeenrannan seudun Mielenterveysyhdistyksen toiminta ( PPTX )

Joutsenon mielenterveys JOMI ry

Hiidenmäentie 1, 54100 Joutseno

Puh. 040 721 2761 Alpo Härkönen

sähköposti: alpo.harkonen[at]pp1.inet.fi

Imatran Puutalo ry

Lappeentie 25, Puutalo 55100 Imatra

Puh. 040 0184231 Eino Parvinen

sähköposti: puutalo[at]outlook.com

web -sivut : http://www.imatran-puutalo-ry.com/

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveyskuntoutujia, heidän omaisiaan ja läheisiään sekä toimia mielenterveystyön edistämiseksi ja psykiatrisen avohoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi. Tähän tukitoimintaan kuuluu: ryhmätoiminta, vertaistukitoiminta, virkistys-ja liikuntatoiminta, yhteistyö mielenterveystyötä tekevien viranomaisten, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa.

Heikintalo

Heikintalo (perustettu 8.4.2002)

Taustaorganisaatio: Heikintalo – Lappeenrannan Klubitalo ry

Kesämäenkatu 10, 53600 Lappeenranta

Puh: 0400 451 344 , Johtaja Lasse Koivumäki

Sposti: lpr.klubitalo[at]heikintalo.net

Kotisivu: heikintalo.hol.es

Heikintalon toiminta uudistuu

Yleinen käsitys on edelleen, että Heikintalon toiminta on suunnattu pelkästään mielenterveyskuntoutujille. Tosiasiassa Heikintalon toimintaan voi osallistua jokainen, joka on kiinnostunut ja voi hyötyä Heikintalon toiminnasta.

Heikintalon toiminta on kaikille avointa kansalaistoimintaa, jonka suunnittelussa huomioidaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tai muusta syystä arjessa lisätukea tarvitsevien toiveita ja tarpeita.

Imatran Klubitalo ( perustettu 1.1.1999)

Taustaorganisaatio: ESKOT ry

Suntionkuja 2, 55120 IMATRA

Puh: 050 469 8986 , 050 469 8586 Johtaja Sanna Rinkinen

Sposti: klubi(at)imatranklubitalo.org

Kotisivu: http://imatranklubitalo.org/

Imatran Klubitalo on jäsenistön ja pal­katun henkilökunnan muodostama ­yhteisö, joka tarjoaa jäsenille heidän omista tarpeis­taan lähtevää työpainotteista toimintaa ja vertaistukea.

Klubitalo perustuu kansainväliseen Foun­tain House -toimintamalliin, jonka ta­voitteena on parantaa kuntoutujien elämän­laatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta työelämään.

KoKoA ry

Etelä-Karjala:

Ritva Veijalainen, Harri Pirttimäki

etela-karjala@kokemusasiantuntijat.fi

KoKoa ry:n keskeiset tehtävät

Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen

Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia

Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sekä kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen

Kokemusasiantuntijoiden monipuolinen tukeminen

Kokemusasiantuntijatehtävien välittäminen

YKSITYISSEKTORI

Sakari Ohjelmistot – Sakari Software

Kokemusasiantuntijan vastaanotto, yksityispraktiikka

Vuoksenniskantie 86, 55800 IMATRA, Finland

Puh. 040 – 964 4910 Jouni Sakari Kemppinen

info[at]sakariohjelmistot.fi

https://www.sakariohjelmistot.fi

Jouni Sakari osallistuu monenlaiseen vapaaehtoistyöhön ja on avoin osallistumaan erilaisiin hankkeisiin kokemusasiantuntijana ja tsemppaamaan yhteisyyttä, itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa. — 2017 Syksy Esite ( Facebook )