Tag Archives: toiveet

Kulttuuri – kulttuuri , siinä on se …

Kulttuurikokemusasiantuntijakoulutus

15.8.2018 JUNASSA . Olen matkalla Helsinkiin haastatteluun. Kirjoitan itselleni paikkaa tässä maailmassa.

En tiedä tuon koulutuksen tarkemmasta sisällöstä juurikaan mitään , mutta voisin kuvitella, että se on juuri sellaista , mitä minä voisin kuvitella haluavani tehdä . Osallistua projekteihin, ja tuottaa kokemusasiantuntijuuden kautta asioita kulttuurisella tasolla ihmisille näkyväksi. Poistaa esimerkiksi mielenterveyden ongelmista kärsiviin ihmisiin kohdistuvaa stigmaa ja tukea kuntoutujia löytämään oman kanavansa ilmaista sielunsa tuskia.

Pohdinkin tässä nyt, miksi minä olisin sopiva tuohon koulutukseen.

1. Luonteenpiirteet

Olen luonteeltani avoin vaikutteille ja pystyn asettamaan itselleni kauaskantoisia tavoitteita. Tämä koulutus mahdollistaisi edelleen pätevöitymiseni . Olen hyvä järjestämään projekteja , ja arvioimaan niissä onnistumista . Pystyn hyödyntämään oppimaani ja soveltamaan sitä. Pystyn mallintamaan teoreettisia sisältöjä käytännön toiminnaksi ja benchmarkkaamaan muiden osaamista omaksi vahvuudekseni. Suurin vahvuuteni on systemaattisuus. Olen ehkä sisäänpäinkääntynyt, mutta siinä on perusvoima vahvuudelleni. Olen vahva tunteiden kanssa, ja olen tunneherkkä.

Kaikissa ominaisuuksissa voi tietekin olla myös heikkouksia , mutta vain vahvuuksiin keskittymällä voin onnistua. Heikkouksia ei kannata kehittää. Olen taiteilijasielu ja tiedän persoonallisuudestani paljon. Se on moniulotteinen ja hienosyinen.

2. Kokemus ja osaaminen

Olen ollut työelämässä 25 vuotta elämässäni, nyt siis eläkkeellä , ja toiminut lähinnä atk-alalla, ja näkymättömissä . Olen *systeemisuunnittelija, ja olen tehnyt raportointijärjestelmiä valmennusyrityksessä ( *Innotiimi ) . Olen opiskellut psykologian alemmat aineopinnot ja tulen hyvin toimeen englannin kielellä.

Olen koulutettu kokemusasiantuntija, ja minulla on verkosto, johon kuuluu satoja ihmisiä ympäri Suomea ja maailmaa. Tykkään matkustamisesta ja uuteen tutustumisesta. Olen *vertaisohjaaja, ja pidän ryhmiä *Mieli Maasta ry:n ja * Kaksisuuntaiset ry:n jäsenenä, Imatralla. Lisäksi olen ohjannut Kuvapiiriä Imatran Ev.Lut. seurakunnan diakoniassa. Olen *Kansalaisareenan ja *Suomen mielenterveysseuran jäsen, sekä kuulun jäsenenä myös *Kansainväliseen klubitaloliikkeeseen. Lisäksi olen *Filha ry:n ( Suomen keuhkoterveysyhdistys ) vertaisohjaaja ja vedän savuttomuusryhmiä.

Olen lisäksi itsenäinen toimija kokemusasiantuntijana ja minulla on oma toiminimi, *Sakari Ohjelmistot – Sakari Software, eli pystyn toimimnaan vaikka tuottajana erilaisille taiteelliseen tuotantoon liittyville hankkeille. Toiminimeni toimialoihin kuulu myös kouluttaminen ja kurssittaminen. Suurin osa asiakkaistani on ollut osatyökykyisiä, eläkeläisiä, ja olen tehnyt hommia halvalla.

3. Harrastukset

Harrastan luovaa itseilmaisua monella tavalla. Esimerkiksi *säveltämällä, soittamalla *kitaraa ja sähköbassoa, *maalaamalla tauluja, *kirjoittamalla blogia, omaelämänkertaa, runoja, *ompelemalla. Oman kokemustarinan olen tehnyt ehkä eri tavalla kuin monet muut. Tein kuukauden verran hommia, kun kasasin omasta arkistostani valokuvia ja tutkailin elämäni polkua . Tein niistä kollaasivideon ja taustalle laitoin musiikkia. Videon runkona oli kirjassa esitetyt kysymykset elämänkaaresta , sairastumisesta, kuntoutumisesta ja siitä, miten oma vastuu on tullut vahvaksi oman elämän hallinnassa.

Olen kuntoutunut *Imatran klubitalolla vuonna 2016, ja siellä osallistuin mm. vastuuhenkilönä *klubitalon nettisivujen uudistamiseen.

4. Nykytilanne

Olen tasapainoisessa tilanteessa ja pystyn täysipainoisesti tekemään töitä alueilla, jotka ovat mielenkiintoisia. Mielenterveyden ongelmiin liittyvä haaste on hyvin hallinnassa. Molemmat lapseni ovat aikuisia, ja pystyvät itsenäiseen elämään. Olen eronnut, ja vapaa. Olen eläkkeellä ja asiat joihin olen sitoutunut ovat *vapaaehtoistoimintaa. Olen saanut viime vuosina paljon aikaiseksi, esimerkiksi perustanut *toiminimen, pitänyt toimistoa ja aloittanut vertaisryhmien pitämisen sekä kouluttautunut. Haluan jatkaa valitsemallani uralla.

5. Tavoitteet

Pyrin sellaiseen olotilaan , että voin matkustella ja vielä hankkia lisätuloja. Haaveeni on esimerkiksi käydä Lapissa joskus vaeltelemassa. Olen suunnittelija ja tarkoitukseni on saada itse kehittämäni ratkaisukeskeinen työmenetelmä ( Sakari -matriisi , SCR-# matrix ) jotenkin tuotannollistettua, ja kirjoittaa siitä esimerkiksi kirja. Lisäksi tarvoitteeni on kirjoittaa elämäntarinani.

Suunnittelen kirjoittajakurssia, joten *kirjoituskurssien vetäminen on yksi haaveeni.

Lisäksi toimin mielelläni *tukihenkilönä, ja avustajana, vertaisena ihmisten itsenäistymisen helpottajana. Tähän rooliin katson vanhempana ihmisenä itseni soveliaaksi, ja tuen ja *tutoroin mielelläni nuorempia ihmisiä. Näitä ovat tällä hetkellä mm. *Apua Nuorille – tukitiimin perustaja, opiskelija, joka haluaa tietää mittauksista ja palautteen keräämisestä, sekä sosionomiopiskelija , joka haluaa lopputyönään perustaa kaksisuuntaisille tarkoitetun blogin.

Imatran klubitalolla olen toteuttamassa *ilmapiiri-kartoituksen vapaaehtoistyönä, ja osallistun siellä myös tavoitesuunnitelmien tekemiseen.

Toivon voivani saada avustusta opinnoistani aiheutuviin kuluihin esimerkiksi *Tukilinjan kautta, josta aikaisemmin olen saanut hankittua 4000 € avustuksen Imatran klubitalon kamerakerholle.

*Mielenterveysseuran kautta olen saanut koulutusta mielenterveyden ensiapuun. Lisäksi minulle ovat tuttuja toipumisorientaatioon kuuluvat asiat , ja toivon näkökulma *MTKL:n kautta saaduista koulutuksista. Olen käynyt *Muutoksen avaimet -kurssin. Ja toivon pystyväni vetämään myös tällaisia kursseja ihmisille.

*Kansalaisareenan kautta olen hakenut myös kansainväliseen konferenssiin Brysseliin. Pidän matkustamisesta ja eräs tavoitteeni on päästä käymään New Yorkissa tutustumassa *Fountain House , International Clubhouse organisation toiminnan päämajaan.

Koen itseni tasapainoiseksi ja tämän tasapainon, inhimillisen olemisen eheyden , haluan välittää kanssakulkijoilleni.

6. Toiminta

Teen päätöksiä hitaasti, osaan levätä ja tyhjentää pääni. Olen systemaattinen ja pystyn tekemään suunnitelmia, joiden toteuttamisen koen mielekkäänä. Olen avoin ja pystyn keksimään luovia ratkaisuja. Opin nopeasti ja olen kätevä käsistäni. Valmistelen asioita perusteellisesti ja opin asioita kertaamalla. Minulla on hyvä muisti, mutta pystyn myös unohtamaan tarvittaessa.

7. Oma projekti

Kokemusasiantuntijakoulutuksen tavoitteita voin miettiä ja ilmeisesti jonkinlainen oma projekti olisi hyvä saada aikaiseksi.

Tällaisessa omassa projektissa pystyn tekemään sen luontevasti tiimissä tai projektiryhmässä, sekä ohjaamaan ja tukemaan vertaisia jos kyseessä on usean ihmisen yhteinen hanke. Sellaiset hankkeet kiinnostavat erityisesti, jossa mielenterveyteen liittyviä asioita tehdään näkyväksi, ja joissa uudenlaisten kulttuurikomponenttien keinoja käytetään hyväksi . Luotan kuitenkin kirjoittamiseen, joten pystyn hyvinkin tekemään käsikirjoituksia, vaikka elokuva tai teatteriesityksiin, performansseihin.

Mielelläni jalkauttaisin kulttuurikokemusasiantuntijatoimintaa myös muualle kuin kasvukeskuksiin, ja esimerkiksi Imatralle voisin ryhtyä myös kouluttajaksi jossain hankkeessa.

Omassa projektissani keskittyisin miehen identiteetin ja roolin kasvutarinaan ja erilaisiin polkuihin eheyden saavuttamiseksi . Oman kasvu- ja eheytymistarinan tekeminen näkyväksi on tavoitteeni.

Jokainen ihminen on sankari , ja kaikkien pitäisi olla tervetulleita kotiin .

 

Sakari Software - Cap

Muisto – A Memoir

MEMOIRS : FROM ANOTHER YEAR :

:-/ EI OLE KÄÄNNÖSTÄ SUOMEKSI , VALITETTAVASTI :-/

Following my own orders , I am doing a process , and I am calling it CONNECTING MYSELF . FIRST So , what is the situation ? I find myself sitting quite comfortably after a long day, my skin somewhat red and hot, sunburn… The sensations are not bad though… and I think of what all has happened during the last month, as I attended the course ‘Keys of Change’ ( Muutoksen avaimet ), my thought processes during that time are becoming articles that I will publish in a series… I did keep daily diary of what insights, ideas and thoughts I had, so it is quite easy to connect again to the precious processes I had… emotionally I am feeling very grateful, somewhat tired, but in a happy way , the translation of the word ‘kyllyys’ is literally ‘yesness’ , according to Google translator ‘fullness’ ( and body, richness, swell ) … o.k. , my definition for the situation I am now is : “I am swell !!! ” … SECOND To connect myself more , I ask myself , what is my goal ? My ‘volunteer work’ is still active, and I have participated meetings, where I have showed interest to participate, and taken some roles, and duties too. I believe in giving offerings, and I trust that the good that I share, is somehow reflected back to me. So I am doing good to myself, when I care about things that I think are important. So I keep on doing this. … I have loads of ideas, and I should have a notebook always with me , to record the ideas … I need pen and paper, because it helps me to memorize things with the drawings … I noticed that I can’t remember what people talk, and that I need to update my calendar immediately when I promise to work on something , otherwise I will forget it too … my dreams are becoming true ! So my goal is my dream . I want to become TRUE in every aspect of my being . I want to write the Solution Centered Results – SCR-# self study -workbook for those who want to learn the method, and apply it in their lives. That is my goal focus now. And in the winter, I want to go to Spain for couple of weeks. As a summary of my goal, I want to write a letter to my international penpals from there ! THIRD , I ask myself this question: “What decision I need to make NOW, what is my next step?”… and I answer ( gosh it’s great to feel I am never alone 😀 ) … “I need to rest well, and especially now, sleep well before doing anything , and when I do anything , I need to do it well ” … so , it is about tomorrow, and the daily life… I will wake up normally, at 07:25am, then go to ‘my voluntary work’ , get the key , go to pharmacist , then to dentist … after that I don’t have a plan, so I need to start writing I guess, because that is my goal . FOURTH I would need to attach an image here , that symbolizes this process of CONNECTING MYSELF , without need to say anything else. _/\_ 🙂 ❤ (y)

TODAY I WROTE AS A RESPONSE TO THIS STORY

29472328_1033298360151097_3515712075176460212_n.jpg

GENDER OF THE FAIRIES

Well . . . This surely made me think of anything about wishes , hopes … and I am astonished / surprised about the gender of the fairies … What did they wish for in the first place ? hmmm … And who is the fairy atm in my life ? hmmm … I guess that I trust just doing things , so I choose to be fair to myself , so I am a fairy person ? ? ? I am male , gosh what a relief to have balls and a rhythm stick after all these wishes 😀 😀 😀 , ROFL

Phrygian cap, Mithra Cap, Freedom Hat instructions

Making this message at 01:13 pm to be sent with the cap , the Phrygian cap / Mithra hat / smurf cap ( to a Canadian fellow smurf, The Mandalaman Hugh Nimmons ) .

Sakari Software - Cap

The Phrygian Cap , Smurf Cap , or Freedom Hat . We have various models . Jouni Sakari , Imatra , Finland 

Some history

They used these under their helmet the early warriors in Greece . The ‘spongy’ part should be filled with lamb wool or something , hays perhaps . The pronze helmets vere heavy I guess . Thiss cap symbolism is related to freedom , so the the name for it is ‘freedom hat’ . You can use it as a night cap too , I guess LOL

DIY INSTRUCTION

I promised to send you instruction of how to do the c ap . o.k. here’s the instruction

  • 1) find the respective image in google ,
  • 2) measure your head ,
  • 3) change the scale to your measure in e.g. Gimp ,
  • 4) print the outlines of your suited model ,
  • 5) cut the pattern , and
  • 6) cut some fabric with the outlines ( remember the seam allowance) ,
  • 7) then cut and sew the cap with machine ( or hand if you find it obligatory ) .
  • 8) You can make two of these hats, and then sew them inside each other , thus making a lining .
  • 9) To make the chin stripes you need measures of your own head , and you can make two stripes and sew them inside the cap as shown in the image #2 .
  • 10) BE PROUD OF YOUR FREEDOM AND LET THE PHRYGIAN EXCTATIC INHERITANCE BE YOUR GUIDE , SMURF THEM WITH YOUR CAP

[ Image #1, Bluebuddies model , (C) bluebuddies , THE IMAGE IS COPYRIGHTED, SO I CAN’T USE IT ]

Phrygian Cap Chin Stripes

a SNAPshot from an article image , where the two stripes of the Phrygian Cap are shown : http://goddesschess.blogspot.com/2010/08/everything-you-never-thought-to-know.html 

Image #2, Mithra cap from the ancient mosaic on seremony temple floor

Your cap

gREETINGS from a fellowe Smurf from the other corner of the ball , Mother GAia

Yours truly lovingly and sincereley

 

Jouni Sakari