Tag Archives: vertaisohjaajakoulutus

Savuttomuusryhmä – Imatra

Savuttomuusryhmä -suunnitelma

Aika: Heinä-elokuussa 2018, lauantaisin klo 10:00, päivämäärät 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8.

Paikka: Imatra, Vuoksenniska: _________________________________________________________

Ryhmän kuvaus: Savuttomuusryhmä on suunnattu niille Imatralaisille, jotka ovat joskus tehneet jo päätöksen lopettamisesta, ja ovat siinä onnistuneet joksikin aikaa. Mikäli haluat lopettaa uudelleen tai poltat vain satunnaisesti silloin tällöin ja haluaisi kokonaan päästä eroon myös riskitilanteissa tupakointiin lankeamisesta, niin tämä ryhmä on sinun. Voit tulla mukaan myös, vaikka et olisi koskaan vielä yrittänyt lopettamista. Ryhmä on tarkoitettu lopettamiseen sitoutuville ja se sisältää ryhmätuen lisäksi faktatietoa mm. nikotiinikorvaushoidoista. Ryhmän vetää kokemusasiantuntija Jouni Sakari Kemppinen, joka on käynyt Filhan (Finnish Lung Health Association) vertaisryhmänohjaajakoulutuksen alkuvuodesta 2018.

Jouni Sakari Kemppinen

Jouni Sakari Kemppinen , Vertaisryhmänohjaaja ja kokemusasiantuntija , Filhan kouluttama savuttomuusryhmän ohjaaja. Kuvan otti Jukka Pousi Imatran klubitalolla 18.5.2018

Alkukartoitus, loppukartoitus, seurantakysely, onnistuminen

  • Ryhmän aloittamisen yhteydessä täytetään lomake, jossa kysytään mm. savukkeiden käytöstä, tupakoinnin aloittamisesta, lopettamisyrityksistä, tupakoimattomuusjaksoista, korvaushoitojen käyttämisestä , tupakointitavoista sekä siitä kuinka vahva motivaatio tupakoinnin lopettamiseen on olemassa .
  • Samoin projektiryhmän loputtua kysytään asioita loppukartoituksessa.
  • Lisäksi puolen vuoden jälkeen kysytään seurantakysely, jossa vertaisohjaaja kysyy osallistuneilta lopettamisen onnistumisesta puhelimitse.
  • Lisäksi kartoitetaan ryhmänohjaajan kokemuksia omalla kyselylomakkeellaan.
  • Tupakointipäiväkirja
  • Ideoita käsillä tekemiseen

Nikotiiniriippuvuustesti

Ryhmän yhteydessä voidaan lisäksi tehdä Fagerströmin  nikotiiniriippuvuustestin. [ >>> Päihdelinkki.fi ]

Lisäksi on lomake nuuskaamisen käytöstä.

Kevätesikko

Tupakanpolton voi lopettaa . Kun lopettaa, voi aistia luonnon tuoksut paremmin .

Riskitilanteet

Tupakoinnin lopettamisessa on omat haasteensa. Nikotiiniriippuvuus käytännössä elimistössä loppuu parin kolmen viikon päästä lopettamisesta. Tapariippuvuus voi olla vaikeampi lopettaa, ja joskus itse nikotiinikorvaushoidoistakin voi olla vaikea päästä eroon.

Tahtopäätöksellä tupakoinnin voi tietysti lopettaa lyhyellä aikajänteellä, mutta päätöksen pitäminen voi olla vaikeaa. Siksi on hyvä etukäteen miettiä myös riskitilanteita, joissa uudelleen aloittaminen voi olla helppoa. Tähänkin on oma lomake työpohjaksi olemassa.

Muistettavia asioita

Lääkäriltä kysyttyä: “Miten lopetan tupakanpolton ? ” . Lääkärin vastaus : “Älä osta tupakkaa”

Tupakoinnin hyöty-haittaerittely

Tupakointiin liittyvät hyödyt ja haitat voidaan myös henkilökohtaisesti kartoittaa. Tähänkin on lomake olemassa.

SITOUTUMINEN

Ryhmä on projekti, johon sisältyy kuusi kokoontumista ja seurantaryhmä, joten se vaatii sitoutumista kokoontumisiin. On hyvä määritellä selkeä tavoite omalle lopettamiselle, ja tätä varten voi allekirjoittaa itse oman

HENKILÖKOHTAISEN LOPETTAMISSUUNNITELMAN

Oletko valmis lopettamaan tupakanpolton. Nyt siihen on mahdollisuus vertaisryhmätuen avulla . Jos olet joskus jo lopettanut, on sinulla hyvät mahdollisuudet siihen. Imatralla kokoontuu heinä – elokuussa 2018 savuttomuusryhmä, jota vetää kokemusasiantuntija ja vertaisryhmänohjaaja, Filhan kouluttama savuttomuusryhmänohjaaja :  Jouni Sakari Kemppinen, puh. 040 964 4910 . 

Muu materiaali

Vertaisohjaajan savuttomuusryhmä

Savuttomuusryhmien pitäminen vertaispohjalta on mahdollista, koulutusta ryhmänohjaamiseen saa Filhan kautta.

Lopettamisen tueksi vertaisryhmän kannustuksen lisäksi saatavilla on myös faktatietoa NIKOTIINIKORVAUSTUOTTEISTA ja niiden oikeasta käytöstä. Lisätietoja tupakanpolton lopettamisesta mm. Filhan sivuilta.

Filha ry

Olemme tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö. Parannamme kansanterveyttä edistämällä keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta.

Filha toimii hengityselinsairauksien asiantuntijoiden yhteistyöelimenä korostaen verkostotyöskentelyä, aloitetoimintaa ja kehittämishankkeita.

Seuraa sinäkin terveyttäsi ! Jos kiinnostuit ryhmästä , soita Jouni Sakari Puh. 040 964 4910 tai laita sähköpostia jounisakari.k(at)gmail.com

Romulus ja Remus

Vertaistuella eroon tupakasta

KOKEMUSTOIMITTAJA. VERTAISTUELLA EROON TUPAKASTA – koulutus vertaisohjaajille Kotkassa Filhan järjestämänä, kouluttajat Patrick Sandström ja Miska Reinikainen. Kotka 31.1-1.2.2018/Jouni Sakari Kemppinen

Ensimmäisen päivän antia

Koulutuksen sisältöä käydään läpi uunituoreen Vertaistuella eroon tupakasta – ohjaajan käsikirjan, (C) 2018 Filha ry, avulla, jossa tupakoinnin lopettamisen ohjelmaan kuuluvat seitsemän kokoontumista muodostuvat ohjelmaksi, jonka avulla kannustetaan omaan tupakoinnin lopettamisen päätökseen , ja ryhmän keskinäiseen tukeen päätöksen pitämiseksi.

Finnish Lung Health Association

Filha ry

Olemme tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö. Parannamme kansanterveyttä edistämällä keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Filha toimii hengityselinsairauksien asiantuntijoiden yhteistyöelimenä korostaen verkostotyöskentelyä, aloitetoimintaa ja kehittämishankkeita. — http://www.filha.fi/

logoFilha on osallisena hankkeissa, joissa keuhkosairauksiin liittyen myös tupakan poltosta vieroittaminen ja siitä tiedon saattaminen yleiseen tietoisuuteen on tehtävänä . Hankkeita on fokusoitu mm. äideille ja puolustusvoimille. Koulutuksia on suunnattu lääkäreille ja hoitajille, ja nyt myös vertaistoimijoille, koska vertaistoiminnan kautta tupakan polton lopettaminen voi olla jopa tehokkaampi tapa.

Toiminnan taustalla on pyrkimys tukea ja auttaa ihmistä tekemään oma päätöksensä, ja kannustaa itsenäisiin ja toimiviin ratkaisuihin ei vain terveydenhuollon sisällä mutta yleisesti jopa kulttuuriin liittyen, vertaisryhmissä ja yksilötasolla.

Vertaistoiminnan kautta tähän terveyttä edistävään kampanjointiin on matala kynnys ja tähän on mallia otettu muunmuassa Britanniasta, hankkeita rahoittaa STEA.

Lopettamisen ohjelma ja ohjaaminen

Kun tupakointia mietitään jonkinlaisena tapariippuvuutena, on sen lopettamisessa kyse jonkinlaisen vanhan ohjelman purkamisesta ja uuden terveellisemmän toimintatavan ohjelmoimisesta omaan mieleen. Jokaisella tämä ohjelmointi on hyvin yksilöllinen eikä ole mitään yhtä tapaa päästä tupakasta eroon, sillä myös fyysinen riippuvuus nikotiinista voi olla hyvin yksilöllinen. Tupakka on hyvin ’koukuttava’ fysiologisen selityksen perusteella.

Uusien korvaavien tapojen synnyttäminen niin, että tupakointiin liittyvät refleksit voidaan purkaa ja korvata jollain terveelllisemmällä vaatii itsetuntemusta ja rutiinien sekä omien motiivien ja tarpeiden tutkiskelua. Näiden ylläpitäminen puolestaan itsekuria, ohjaajan ja ryhmänkin tukea.

Vertaisryhmän arvo ja merkitys

Kuten mihin tahansa ohjaamiseen liittyy tupakoinnista vieraannuttamiseenkin arvojen pohdinta, sillä ne ohjaavat toimintaa taustalla eivätkä ne välttämättä ole itsestään selviä. Siksi niiden avaamiseen kannattaa käyttää aikaa. Tässä ryhmässä pohdittiin asioita, jotka vertaisryhmän toiminnassa ovat arvokkaita. Ryhmässäkin jokainen osallistuja on yksilö, joten henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tärkeitä. Lisäksi vertaisryhmässä arvokasta on sen turvallisuus, yhteinen sanaton ymmärrys ja matala kynnys osallistua sen toimintaan. Lisäksi vertaisryhmässä toimimisessa on merkittävää, että koetaan tasa-arvoisuus, kunnioitetaan toisiamme ja tullaan kuulluksi. Siihen nähden että toimittaisiin pelkästään tietopohjaisena ryhmänä, on vertaistoiminnassa mukana myös sydän, ja jopa ystävyys. Kun vertaisryhmissä jaettu tieto perustuu omiin kokemuksiin saadaan paljon jokaisen henkilön persoonan kautta rikkautta, toivoa, tietoa, taitoa, osaamista, unelmia, rohkeutta ja luovuutta.

Vertaisryhmissä puhutaan ’samaa kieltä’, kohdataan ihminen ihmisenä ja ollaan läsnä toinen toisillemme.

Muutosprosessi

Kun ihminen on valmis lopettamiseen, kannattaa asia luoda vaikka unelmaksi, tai toiveeksi joka toteutuu esimerkiksi puolessa vuodessa. Joillekin voi sopia että päätös tehdään heti, mutta pelkällä tahdon käyttämisellä voi tulla retkahduksia, koska taustalla olevia asioita ei ole selvitetty perusteellisesti. On hyvä että ymmärtää taloudellisen merkityksen, fyysisen riippuvuuden ja terveyteen liittyvät asiat. Lopettamiseen liittyy paljon vieroitusoireita, mutta myös tervehtymisen ilmiöt on hyvä ymmärtää jo etukäteen, ettei niitä tulkita väärin. Psyykkisen riippuvuuden mekanismit voi myös käsitellä ja ymmärtää, että tapariippuvuus voi olla omaan persoonaan liittyvä, tai että se on sosiaalinen. Tupakkaringin muuttaminen frisbee-golf-ryhmäksi voi olla vaikeaa, mutta sekin voi onnistua.

“Kukaan ei ole toivoton tapaus” — Markku Forsström

Kannustava esimerkki vetää muita mukaan terveellisiin elämäntapoihin. On muistettava että jokaisella on kuitenkin oma ohjelmansa, ja sen tukeminen on hyvä tehdä yhteisellä päätöksellä. Myös tupakointia lopettavien läheisillä on erittäin tärkeä rooli päätöksen pitämisessä.

Vertaisryhmän ohjaus

Vertaisryhmän ohjaaja toimii ikään kuin konsulttina, tai valmentajana, vaikka olisi itsekin tupakanpolton lopettamisen haasteiden kanssa paininut, tai edelleen painisi. Oman kokemuksensa kautta hän pystyy antamaan muille sellaista tukea, minkä tietää toimivan ainakin oman ymmärryksen kautta. Vertaisryhmän ohjaaja tarvitsee itse myös tukea, ja ei saisi kuormittaa itseään liikaa ryhmän tarpeisiin vastaamalla. Paras tapa tätä tukea saada on toimia työparina, jossa paikataan toinen toistaan.

Hienovaraisuus

Hienovarainen ohjaus on vähän kuin taidetta. Ei ole mitenkään helppo erilaisten ihmisten kanssa ottaa tupakanpolton lopettamista puheeksi, tai myöskään esitellä korvaushoidon vaihtoehtoja. Tähän tarkoitukseen on kehitetty ’puheeksiottokortti’. Nikotiiniriippuvuuden ymmärtäminen ja siihen syntyneen koukuttumisen purkamiseen korvaushoidot ja vaihdoehdot kannattaa ymmärtää. Sähkötupakasta on liian vähän tutkimustietoa, että sitä voisi ajatella ehkä ollenkaan korvaushoitona. Ihmisten erilaisuuden takia on myös tavoitteellisen ryhmän säännöt aluksi mietittävä yhdessä.

Apuvälineet

Monenlaisia apuvälineitä voidaan käyttää tupakointiin liittyvien asioiden ja ilmiöiden tekemiseen tiedostetuksi. Näitä ovat mm. alkukartoitus, tupakkakohtainen tupakointipäiväkirja, viikkoseuranta, kuukausiseuranta, tunnepäiväkirja, vieroitusoireiden seuranta , sekä erilaiset testit. Lisäksi voidaan arvioida tupakoinnin haittoja ja hyötyjä, niin että tiedostetaan aiheen moniulotteisuus. Lisäksi apuna voi olla lopettamissuunnitelma, joka tukee itsenäisen päätöksen tekemistä ja siihen sitoutumista.

Oireet – vieroitus – tervehtyminen

Vaikka tupakoinnin lopettamiseen liittyy vieroitusoireita, mm. ahdistuneisuus, painonnousu, ärtyneisyyden lisääntyminen, univaikeudet, kärsimättömyys, keskittymisvaikeudet, liittyy tupakoinnin lopettamiseen myös tervehtymisoireita, joiden tulkinta pitää ymmärtää. Näitä ovat muun muassa liman nousu, ummetus, unettomuus, levottomuus ja ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys ja vuotavat ikenet.

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus tekee lopettamisesta haasteellista ja monasti on hyvä kartoittaa jo etukäteen mahdolliset riskitilanteet ja niistä selviytymisen strategiat.

Koulutus jatkuu vielä tämän päivän ja aiheet ovat : retkahdukset ja riskitilanteisiin varautuminen, ravitsemus ja painonhallinta, liikkuminen ja hyvinvointi, savuton tulevaisuus ja ohjeet vertaisohjaajalle. Miten ryhmä saadaan kasattua yhteen? , Mitä valmisteluja pitää tehdä ennen tapaamista ? Miten kartoitus- ja palautelomakkeet jaetaan? Miten vertaisryhmänohjaaja jaksaa?

Mikä on vertaisohjaamisen tulevaisuus?

Hankkeessa lisätään matalan kynnyksen vertaistuen saatavuutta tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden lopettamisen tueksi. Vuonna 2017 erityisinä hankealueina toimivat Pohjois-Karjala ja Kymenlaakso. Vuonna 2018 uutena hankealueena on pääkaupunkiseutu. Asiantuntija-apua annetaan valtakunnallisesti. Vuoden aikana koulutetaan tupakoinnin lopettamisen vertaisohjaajia, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta. Lisäksi tunnistetaan, pilotoidaan ja kehitetään edelleen kohderyhmille sopivia vaikuttavia vieroituskeinoja. — http://www.filha.fi/fi/hankkeet/vertaistuella-eroon-tupakasta

Kotka 1.2.2018/Jouni Sakari Kemppinen

 

 

Tampere kivittää !

I am lost in Tampere

KOKEMUSTOIMITTAJA, Tampere, 9.11.2017 . Vapaapäivä Ylöjärven vertaisohjaajakoulutuksen (6.-8.11.2017) jälkeen tutustumalla Tampereeseen, ensimmäistä kertaa elämässä kunnolla. Olenhan minä ennenkin käynyt Särkänniemessä, mutta itse kaupunkiin en ole aikaisemmin jalkautunut. Jonkinlaista kaupunkien vertailua ikään kuin matkaoppaana tässä koetan tehdä ‘hiipuvan’ pienen kaupungin, Imatran, ja kasvukeskuksen, ison Tampereen välillä.

Mitä voi oppia tavallinen eränkävijä, ja voiko joku oppia siitä mitä toinen on oppinut ?

Kohtasin kadulla naisen, joka istui polvillaan ja kerjäsi rahaa. Annoin vitosen ja kyykistyin hänen tasolleen ja liitin käteni yhteen . Lopuksi sanoin hänelle “Blessings” _/\_  Kun lähdin kävelemään kirjaston suuntaan, itkin.

Pääkirjasto Metso tarjoaa palveluita kolmessa kerroksessa. Pää- ja parvikerroksessa sijaitsevat kokoelmat, asiakastietokoneet ja tietopalvelut. Parvella ovat musiikkiosasto, uusi lehtisali ja kahvila. Pääkerroksessa sijaitsevat lainauspalvelu, Olotila, tietopalvelu, lasten ja nuorten osasto sekä kaukopalvelu. Vahtimestarit tavoittaa kirjaston ala-aulasta.  — https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot/aukiolot-ja-yhteystiedot/paakirjasto-metso.html

“Uuden Metson avajaiset 26.11.2017 “

Kävin kirjastossa ja jo etuovella oli henkilökuntaa vastassa. Sain paljon tietoa tehdystä remontista jo tässä vaiheessa, ja kerroin siitä millä asioilla liikuskelen Tampereella.

Kolmen kirjastovirkailijan kanssa tulin puhuneeksi. Aulassa esittelin itseni ja asiani ja sain oppaakseni Vuoksenniskalaisen kaverin, joka ohjasi minut neuvontaan. Kiertelin kirjastossa ja kävin musiikkiosastolla.

Kohtasin Juhanin, joka antoi kuvan ottaa ja julkaista. Kiitos. Hän esitteli aktiivista toimintaa kirjaston musiikki- ja lehtiosastolla. Sitten kahville ja keskustelua vahtimestarin kanssa. Hieno kirjasto ! Imatra ei kyllä paljon jää jälkeen tästä, joten kutsuin ihmisiä tutustumaan Imatran kulttuurikeskukseen, Virtaan. Yksi pieni huomio, kirjastossa oli asiakasilmoituksia selailtavassa kansiossa ! Hyvä idea .

Aito ihmisten kohtaaminen on sitä, että voi olla ihminen ihmisellä määrittelemättä mitään ehtoa, roolia tai merkitystä.

Sitten kävin Taimi ry:ssä , ja Sopimusvuoren klubitalossa Näsinkulmassa. Oli helppo kohdata näitä ihmisiä , koska he ovat vertaisia . Kaikkien kanssa tuli heti juttuun . Lupasin lähettää tontun Imatralta, ja saisin sitten heijastimen. Työpajassa oli kiva meininki kun porukkaa oli tekemässä tuotteita joulumyyjäisiin. Terveisiä Imatran Klubitalolta.

Mielenterveysyhdistys Taimi ry on tamperelainen mielenterveysyhdistys, johon voivat liittyä kaikki mielenterveysasioista kiinnostuneet.
Autamme ja tuemme jäsentemme pyrkimyksiä kuntoutumisessa ja omatoimisuudessa sekä tarjoamme sisältöä arkipäivään. Tiedottamisella pyrimme poistamaan ennakkoluuloja, joita vieläkin esiintyy mielenterveysongelmia kohtaan. Taimi on suuri vertaistuen keskus.

Vertaistuessa on voimaa!            —    https://www.taimiry.fi/

Lähdettiin sitten kävelemällä Sara Hildénin taidemuseoon porukalla, minä tervetulleena mukaan, koska olen klubitalon jäsen.

Näsinkulman Klubitalo toteuttaa kansainvälistä klubitalomallia. Toiminnan tarkoituksena on tarjota osatyökykyisille henkilöille mahdollisuus työhön, opiskeluun ja aktiivisempaan elämään yhteiskunnassa.  —  http://www.sopimusvuori.fi/nasinkulman-klubitalo

Robert Longon näyttely on mahtava . Kohtasin tämän taiteilijan sielun siellä, koska itsekin olen ole taiteilija, ja näen tämän maailman syvältä, niin syvältä.

Kuvan minusta otti Jari ( varjona kuvassa jossa on sotilaita) , ja toinen Jari ( ruusun edessä ) saattoi minut rautatieasemalle. Tuli tehtyä pitkä lenkki. Olen tottunut niihin. Minulla ei ole autoa, enkä tahdo omistaa taloa. Vuokralaisena asumisessa on se hyvä puoli, että naapurit pitävät huolta edes jonkun kohtaamisesta.

Screen Shot 11-15-17 at 11.18 AM

Ylöjärven kurssikeskus Torppa, 2017

Sovittelen itseäni tähän maailmaan ja ihmisten viidakkoon. Mutta on minullakin toiveita.  Tarvitsen vertaisuutta, rakkautta ja jos mahdollista oman mökin jonnekin järven rantaan, sekä kulkupelin jossa voi yöpyä. Niin, ja ne rajat. Hyvää Itsenäisyyden Juhlavuotta Suomi 100 !

Ihastuin ! Olisi kiva nähdä uudestaan. Tule moikkaamaan Imatralle. (y) 🙂 ❤ _/\_