Tag Archives: vertaisryhmät

Romulus ja Remus

Vertaistuella eroon tupakasta

KOKEMUSTOIMITTAJA. VERTAISTUELLA EROON TUPAKASTA – koulutus vertaisohjaajille Kotkassa Filhan järjestämänä, kouluttajat Patrick Sandström ja Miska Reinikainen. Kotka 31.1-1.2.2018/Jouni Sakari Kemppinen

Ensimmäisen päivän antia

Koulutuksen sisältöä käydään läpi uunituoreen Vertaistuella eroon tupakasta – ohjaajan käsikirjan, (C) 2018 Filha ry, avulla, jossa tupakoinnin lopettamisen ohjelmaan kuuluvat seitsemän kokoontumista muodostuvat ohjelmaksi, jonka avulla kannustetaan omaan tupakoinnin lopettamisen päätökseen , ja ryhmän keskinäiseen tukeen päätöksen pitämiseksi.

Finnish Lung Health Association

Filha ry

Olemme tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö. Parannamme kansanterveyttä edistämällä keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Filha toimii hengityselinsairauksien asiantuntijoiden yhteistyöelimenä korostaen verkostotyöskentelyä, aloitetoimintaa ja kehittämishankkeita. — http://www.filha.fi/

logoFilha on osallisena hankkeissa, joissa keuhkosairauksiin liittyen myös tupakan poltosta vieroittaminen ja siitä tiedon saattaminen yleiseen tietoisuuteen on tehtävänä . Hankkeita on fokusoitu mm. äideille ja puolustusvoimille. Koulutuksia on suunnattu lääkäreille ja hoitajille, ja nyt myös vertaistoimijoille, koska vertaistoiminnan kautta tupakan polton lopettaminen voi olla jopa tehokkaampi tapa.

Toiminnan taustalla on pyrkimys tukea ja auttaa ihmistä tekemään oma päätöksensä, ja kannustaa itsenäisiin ja toimiviin ratkaisuihin ei vain terveydenhuollon sisällä mutta yleisesti jopa kulttuuriin liittyen, vertaisryhmissä ja yksilötasolla.

Vertaistoiminnan kautta tähän terveyttä edistävään kampanjointiin on matala kynnys ja tähän on mallia otettu muunmuassa Britanniasta, hankkeita rahoittaa STEA.

Lopettamisen ohjelma ja ohjaaminen

Kun tupakointia mietitään jonkinlaisena tapariippuvuutena, on sen lopettamisessa kyse jonkinlaisen vanhan ohjelman purkamisesta ja uuden terveellisemmän toimintatavan ohjelmoimisesta omaan mieleen. Jokaisella tämä ohjelmointi on hyvin yksilöllinen eikä ole mitään yhtä tapaa päästä tupakasta eroon, sillä myös fyysinen riippuvuus nikotiinista voi olla hyvin yksilöllinen. Tupakka on hyvin ’koukuttava’ fysiologisen selityksen perusteella.

Uusien korvaavien tapojen synnyttäminen niin, että tupakointiin liittyvät refleksit voidaan purkaa ja korvata jollain terveelllisemmällä vaatii itsetuntemusta ja rutiinien sekä omien motiivien ja tarpeiden tutkiskelua. Näiden ylläpitäminen puolestaan itsekuria, ohjaajan ja ryhmänkin tukea.

Vertaisryhmän arvo ja merkitys

Kuten mihin tahansa ohjaamiseen liittyy tupakoinnista vieraannuttamiseenkin arvojen pohdinta, sillä ne ohjaavat toimintaa taustalla eivätkä ne välttämättä ole itsestään selviä. Siksi niiden avaamiseen kannattaa käyttää aikaa. Tässä ryhmässä pohdittiin asioita, jotka vertaisryhmän toiminnassa ovat arvokkaita. Ryhmässäkin jokainen osallistuja on yksilö, joten henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tärkeitä. Lisäksi vertaisryhmässä arvokasta on sen turvallisuus, yhteinen sanaton ymmärrys ja matala kynnys osallistua sen toimintaan. Lisäksi vertaisryhmässä toimimisessa on merkittävää, että koetaan tasa-arvoisuus, kunnioitetaan toisiamme ja tullaan kuulluksi. Siihen nähden että toimittaisiin pelkästään tietopohjaisena ryhmänä, on vertaistoiminnassa mukana myös sydän, ja jopa ystävyys. Kun vertaisryhmissä jaettu tieto perustuu omiin kokemuksiin saadaan paljon jokaisen henkilön persoonan kautta rikkautta, toivoa, tietoa, taitoa, osaamista, unelmia, rohkeutta ja luovuutta.

Vertaisryhmissä puhutaan ’samaa kieltä’, kohdataan ihminen ihmisenä ja ollaan läsnä toinen toisillemme.

Muutosprosessi

Kun ihminen on valmis lopettamiseen, kannattaa asia luoda vaikka unelmaksi, tai toiveeksi joka toteutuu esimerkiksi puolessa vuodessa. Joillekin voi sopia että päätös tehdään heti, mutta pelkällä tahdon käyttämisellä voi tulla retkahduksia, koska taustalla olevia asioita ei ole selvitetty perusteellisesti. On hyvä että ymmärtää taloudellisen merkityksen, fyysisen riippuvuuden ja terveyteen liittyvät asiat. Lopettamiseen liittyy paljon vieroitusoireita, mutta myös tervehtymisen ilmiöt on hyvä ymmärtää jo etukäteen, ettei niitä tulkita väärin. Psyykkisen riippuvuuden mekanismit voi myös käsitellä ja ymmärtää, että tapariippuvuus voi olla omaan persoonaan liittyvä, tai että se on sosiaalinen. Tupakkaringin muuttaminen frisbee-golf-ryhmäksi voi olla vaikeaa, mutta sekin voi onnistua.

“Kukaan ei ole toivoton tapaus” — Markku Forsström

Kannustava esimerkki vetää muita mukaan terveellisiin elämäntapoihin. On muistettava että jokaisella on kuitenkin oma ohjelmansa, ja sen tukeminen on hyvä tehdä yhteisellä päätöksellä. Myös tupakointia lopettavien läheisillä on erittäin tärkeä rooli päätöksen pitämisessä.

Vertaisryhmän ohjaus

Vertaisryhmän ohjaaja toimii ikään kuin konsulttina, tai valmentajana, vaikka olisi itsekin tupakanpolton lopettamisen haasteiden kanssa paininut, tai edelleen painisi. Oman kokemuksensa kautta hän pystyy antamaan muille sellaista tukea, minkä tietää toimivan ainakin oman ymmärryksen kautta. Vertaisryhmän ohjaaja tarvitsee itse myös tukea, ja ei saisi kuormittaa itseään liikaa ryhmän tarpeisiin vastaamalla. Paras tapa tätä tukea saada on toimia työparina, jossa paikataan toinen toistaan.

Hienovaraisuus

Hienovarainen ohjaus on vähän kuin taidetta. Ei ole mitenkään helppo erilaisten ihmisten kanssa ottaa tupakanpolton lopettamista puheeksi, tai myöskään esitellä korvaushoidon vaihtoehtoja. Tähän tarkoitukseen on kehitetty ’puheeksiottokortti’. Nikotiiniriippuvuuden ymmärtäminen ja siihen syntyneen koukuttumisen purkamiseen korvaushoidot ja vaihdoehdot kannattaa ymmärtää. Sähkötupakasta on liian vähän tutkimustietoa, että sitä voisi ajatella ehkä ollenkaan korvaushoitona. Ihmisten erilaisuuden takia on myös tavoitteellisen ryhmän säännöt aluksi mietittävä yhdessä.

Apuvälineet

Monenlaisia apuvälineitä voidaan käyttää tupakointiin liittyvien asioiden ja ilmiöiden tekemiseen tiedostetuksi. Näitä ovat mm. alkukartoitus, tupakkakohtainen tupakointipäiväkirja, viikkoseuranta, kuukausiseuranta, tunnepäiväkirja, vieroitusoireiden seuranta , sekä erilaiset testit. Lisäksi voidaan arvioida tupakoinnin haittoja ja hyötyjä, niin että tiedostetaan aiheen moniulotteisuus. Lisäksi apuna voi olla lopettamissuunnitelma, joka tukee itsenäisen päätöksen tekemistä ja siihen sitoutumista.

Oireet – vieroitus – tervehtyminen

Vaikka tupakoinnin lopettamiseen liittyy vieroitusoireita, mm. ahdistuneisuus, painonnousu, ärtyneisyyden lisääntyminen, univaikeudet, kärsimättömyys, keskittymisvaikeudet, liittyy tupakoinnin lopettamiseen myös tervehtymisoireita, joiden tulkinta pitää ymmärtää. Näitä ovat muun muassa liman nousu, ummetus, unettomuus, levottomuus ja ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys ja vuotavat ikenet.

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus tekee lopettamisesta haasteellista ja monasti on hyvä kartoittaa jo etukäteen mahdolliset riskitilanteet ja niistä selviytymisen strategiat.

Koulutus jatkuu vielä tämän päivän ja aiheet ovat : retkahdukset ja riskitilanteisiin varautuminen, ravitsemus ja painonhallinta, liikkuminen ja hyvinvointi, savuton tulevaisuus ja ohjeet vertaisohjaajalle. Miten ryhmä saadaan kasattua yhteen? , Mitä valmisteluja pitää tehdä ennen tapaamista ? Miten kartoitus- ja palautelomakkeet jaetaan? Miten vertaisryhmänohjaaja jaksaa?

Mikä on vertaisohjaamisen tulevaisuus?

Hankkeessa lisätään matalan kynnyksen vertaistuen saatavuutta tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden lopettamisen tueksi. Vuonna 2017 erityisinä hankealueina toimivat Pohjois-Karjala ja Kymenlaakso. Vuonna 2018 uutena hankealueena on pääkaupunkiseutu. Asiantuntija-apua annetaan valtakunnallisesti. Vuoden aikana koulutetaan tupakoinnin lopettamisen vertaisohjaajia, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta. Lisäksi tunnistetaan, pilotoidaan ja kehitetään edelleen kohderyhmille sopivia vaikuttavia vieroituskeinoja. — http://www.filha.fi/fi/hankkeet/vertaistuella-eroon-tupakasta

Kotka 1.2.2018/Jouni Sakari Kemppinen

 

 

VAPAAEHTOISET VERTAISRYHMÄT

SAKARI OHJELMISTOT – SAKARI SOFTWARE – TOIMISTO (TYÖHUONE)

PUH. (040) 964 4910 , Jouni Sakari Kemppinen , sakarisoftware(at)gmail.com
VUOKSENNISKANTIE 51 B 16, 55800  IMATRA

Hei !

Olen imatralainen kokemusasiantuntija, vertaisohjaaja ja vapaaehtoistyöntekijä. Tällä hetkellä olen työkyvyttömyyseläkkeellä ja olen 100 % invalidi. Toisaalta olen kuntoutunut ja ottanut oman vastuun elämästäni tosissaan, ja pystyn silti tekemään hommia ! Diagnoosi ei leimaa minua >>> #DFZ

Diagnosis Free Zone

Lahden Klubitalossa käynnistetty kampanja mielenterveyden stigmasta vapauttamiseksi

Olen kuitenkin elinkeinonharjoittaja ja palveluihini kuuluu, kohderyhmänä pääasiassa vaativat erikoisryhmät: eläkeläiset, kuntoutujat ja työttömät sekä opiskelijat

sakari software

SAKARI OHJELMISTOT LOGO, 2017, Tuomo Joronen

 1. ohjelmistosuunnittelu ja konsultointi ( Terveyden omaseurantajärjestelmä )
 2. painamista ja tallenteiden jäljentämistä ( Laminointia , lomakesuunnittelua )
 3. koulutuksia ja kurssituksia ( Vapaaehtoisryhmät , elämäntapavalmennus , SKR-# ( Suoraan keskeisiin ratkaisuihin -työmenetelmä )
 4. valokuvausta ( Passikuvat suoraan lupaviranomaisille , kysy hinnat )
 5. hallinnon tukipalveluita yrityksille ja yhteisöille ( Sopimukset , neuvottelut )
 6. taiteellista luomista ( Kirjoittaminen, visuaalinen suunnittelu )

VERTAISRYHMÄT

 • KUVAPIIRI – IMATRAN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTA
 • * KE 21.2.2018 klo 14:00 – 16:00 , Olavinkulma, Lyhty
 • * KE 21.3.2018 klo 14:00 – 16:00, Olavinkulma, Lyhty
 • * KE 18.4.2018 klo 14:00 – 16:00, Olavinkulma, Lyhty
 • * KE 4.4.2018 klo 14:00 – 16:00, Olavinkulma, Lyhty
 • * KE 7.3.2018 klo 14:00 – 16:00, Olavinkulma, Lyhty
 • * KE 7.2.2018 klo 14:00 – 16:00 , Olavinkulma , Lyhty
 • * KE 19.9. KLO 13:30-16:00 , Olavinkulma, Lyhty
 • * KE 3.10. KLO 13:30 -16:00, Olavinkulma, Lyhty
 • * KE 17.10. KLO 13:30 – 16:00, Olavinkulma, Lyhty
 • * KE 31.10. KLO 13:30 – 16:00 , Olavinkulma, Lyhty
 • * KE 14.11. KLO 13:30 – 16:00 , Olavinkulma , Lyhty
 • * KE 28.11. KLO 13:30 – 16:00 , Olavinkulma , Lyhty
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ANU RÄIKKÖNEN , ÄÄNENI ON TUNTEENI – ONNEN AVAIN (c) 2017

 • KUKOISTUSKERHO – KAKSISUUNTAISET RY:N IMATRAN RYHMÄ
 • * TO 29.3.2018 Jounin päivänä
 • * TO 31.5.2018 Helgan päivänä
 • * TO 26.7.2018 Martan päivänä, Unikeon patikkaretki, Yhteinen tapahtuma Mieli Maasta ry:n kanssa ( PERUUTETTIIN  HELTEEN TAKIA )
 • * TO 27.9.2018 Vesan päivänä ( Kävelyretki )
 • * TO 29.11.2018 Aimon päivänä
 • * PE 28.12.2018 Hannun päivänä
 • * TO 25.10.2018 Soinnun päivänä
 • * TO 30.8.2018 Eemelin päivänä
 • * TO 28.6.2018 Leon päivänä ?
 • * PE 27.4.2018 Merjan päivänä
 • * TO 22.2.2018 Tuulan päivänä, Avoin aloituskokous, Sakari Ohjelmistot -Toimistolla. Ilmoittautumiset 0409644910/Jouni Sakari
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anu Räikkönen, Ääneni on tunteeni – onnen avain. (C) 2017

 • MIELI MAASTA RY – KESKUSTELURYHMÄ IMATRAN KLUBITALOLLA
 • * TO 8.3.2018 Keskusteluryhmä
 • * TO 10.5.2018 HELATORSTAI : Kävelyretki , Lammassaari
 • * TO 26.7.2018 Unikeon patikkaretki , Martan päivänä, Yhteinen tapahtuma kaksisuuntaiset ry:n kanssa ( PERUUTETTU HELTEEN TAKIA )
 • * TO 9.8.2018 Keskusteluryhmä, 5hlö, Kuulumiset, omat asiat. Keskustelu aiheena “Kuolema”
 • * TO 13.9.2018 Keskusteluryhmä
 • * TO 8.11.2018 Lintutorni kävelyretki , Aatoksen päivänä
 • * TO 13.12.2018 Pikkujoulut
 • * TO 11.10.2018 Keskusteluryhmä
 • * TO 9.8.2018 Keskusteluryhmä
 • * TO 14.6.2018 Keskusteluryhmä
 • * TO 12.4.2018 Keskusteluryhmä
 • * TO 8.2.2018 Keskusteluryhmä, I kerta klubitalolla
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anu Räikkönen – Äänei on tunteeni – onnen avain (C) 2017

OPISKELUT

 • TUPAKOINNIN LOPETTAMISEN VERTAISRYHMÄ
  Opiskelen tupakoinnin lopettamisen vertaisryhmän ohjaamista Kotkassa 31.1.-1.2.2018
 • EMPATIAN KAUTTA TAPAHTUVA KUORMITTUMINEN
  Näkökulmia tunnistamiseen, ehkäisyyn ja palautumiseen 5.2.2018
 • SIELUKIRJOITTAMISEN ALKEISKURSSI ( en voinut osallistua )
  Porvoo 17.3.2018
 • ELÄMÄNKERTAKERTAKIRJOITTAMISEN VIITERYHMÄ – KANSALAISFOORUMI
  Opiskelen elämänkertakirjoittamista, jatkokurssilla Lappeenrannassa 24.-25.3.2018 
 • MTKL VERTAISRYHMÄNOHJAAJA 2
  Vertaisohjaajakoulutus 2.osa Tampere – Ylöjärvi 24.-26.4.2018
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anu Räikkönen – Ääneni on tunteeni – onnen avain (c) 2017

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIETOJA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anu Räikkönen – Ääneni on tunteeni – Onnen avain , (C) 2017

HANKKEET

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anu Räikkönen , Ääneni on tunteeni – onnen avain (C) 2017

SUORAAN KESKEISIIN RATKAISUIHIN ( SKR-# -TYÖMENETELMÄ )

Diagnosis Free Zone - Jouni Sakari Kemppinen

Jouni Sakari Kemppinen, s. 1962 on kuntoutunut kahdenkymmenen vuoden aikana vakavasta burnoutista…

allekirjoitus

Jouni Sakari Kemppinen
Kokemusasiantuntija, Imatra

PS. Mitä päättäisit tänään ? Jos olet selvillä konkreettisesta tilanteestasi, tiedät syyt ja mahdolliset seuraukset siitä miksi olet siinä tilanteessa kuin olet , ja olet kaikesta huolimatta hyvällä tuulella … Silloin sinun kannattaa miettiä mihin uskot ja käytätkö aikasi juuri siihen, mikä on sinulle tärkeintä , sekä antaa sijaa jollekin uudelle ja tarkentaa haaveesi niin että saat selville seuraavan askelman elämäsi polulla … Mutta ! Ennen kuin teet mitään , ole tekemättä mitään , ja sitten kun teet , tee parhaasi niin että muutkin tulevat hyvälle tuulelle ! HALUATKO TIETÄÄ MITEN TÄMÄ TEHDÄÄN JOKA PÄIVÄ ? MIKÄ ON OHJAUSKUVASI ?  … Ota rohkeasti yhteyttä , laita ensiksi viesti sähköpostilla ja kerro mitä haluat tietää SKR-# ( Suoraan Keskeisiin Ratkaisuihin ) -työmenetelmistä , niin räätälöin kanssasi henkilökohtaisen ohjelman ! Tarjous on voimassa TÄNÄÄN , TOIMI HETI ! LÄHETÄ VIESTISI HETI  ! CONNECT JOUNI SAKARI 

SKR-# ENERGIAA

NYT ILMAISEKSI SKR-# TYÖMENETELMÄN ALKUPERÄINEN OPAS, SISÄLTÄÄ PROSESSIKUVAUKSEN JOTA VOI SOVELTAA !

TÄSSÄ LINKKI MATERIAALEIHIN – TARVITSETKO SUOMENNOSTA ?

 1. Alkuperäinen opaskirja Teaching_of_skr_matrix ( PDF )
 2. Kalvot vuodelta 2018 : Solution Centered Orientation , Solution Centered Results , SCR-# ( SlideShare )
 3. Saat omaan tilanteesi liittyvät räätälöidyt prosessikuvaukset pian käsiisi, kun otat rohkeasti yhteyttä. LUPAAN NE SUOMEKSI !